• Rozmiar:
 • A
 • A
 • A
Ilustracja składająca się z wyrazów z użyciem „rz”, „ż”, „ó” itp.

Szkolny konkurs ortograficzny dla klas 3

Chcemy rozbudzić w Tobie zainteresowanie językiem polskim i zasadami ortografii, dlatego mamy dla Ciebie propozycję.

Uczestnicy

Konkurs przeznaczony dla uczniów klas III.

Zasady konkursu

Konkurs ma charakter dwuetapowy:

 • I etap – eliminacje
  W eliminacjach biorą udział wszyscy uczniowie klas trzecich. Do II etapu zakwalifikuje się po 5 uczniów z najlepszymi wynikami z każdej klasy.
 • II etap – finał
  Arkusz finałowy składać się będzie z 2 części - dyktanda i 4 różnorodnych zadań ortograficznych.

Kryteria oceniania:

 • poprawność ortograficzna,
 • przestrzeganie zasad interpunkcji,
 • oczytelność zapisu.

Termin i miejsce konkursu

 • I etap: 30.05.2016r.
  w klasach.
 • I etap: 06.06.2016r.
  godz. 11.50 – 12:35, biblioteka szkolna

Ogłoszenie wyników

Ogłoszenie wyników nastąpi 10.06.2016 r. na tablicy ortograficznej na pierwszym piętrze.

Nagrody

Dyplomy otrzymają uczniowie, którzy zajęli I, II i III miejsce.

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.
logo cdz
logo 2