• Rozmiar:
 • A
 • A
 • A
Szkolny konkurs „Poznan - moje miasto”

Szkolny konkurs „Poznań – moje miasto”

Chcemy zaprosić Was na konkurs o Poznaniu. Będziecie mieli okazję poszerzyć wiedzę o Poznaniu, jego historii i zabytkach oraz wypróbować mowę w gwarze poznańskiej.

Uczestnicy

Konkurs przeznaczony jest dla klas I – III (3 osobowe zespoły).

Zasady konkursu

Do konkursu może przystąpić po 3 uczniów z każdej klasy I, II i III.
Zakres wiadomości obejmuje wiedzę na temat Poznania z uwzględnieniem zagadnień:

 • legendy związane z miastem („O poznańskich koziołkach”, „Założenie Poznania”, „Góra Zamkowa w Poznaniu”);
 • symbole Poznania;
 • obiekty Poznania (zabytki, teatry, pomniki, mosty, obiekty sportowe);
 • gwara poznańska

Forma i technika pracy

Konkurs ma charakter pytań otwartych oraz zadań praktycznych. Zakres materiału konkursowego zostanie przekazany wychowawcom klas.

Kryteria oceniania

 • Wiedza na temat Poznania ( znajomość legend, zabytków, symboli i gwary poznańskiej).
 • Kultura słowa.

Termin i miejsce konkursu

Konkurs odbędzie się w bibliotece szkolnej w dniach 10.02. – 11.02.2016 r. Harmonogram:

 • Klasy I : 10:55 - 11:40 środa 10.02.2016 r.
 • Klasy II: 12:55 - 13:40 czwartek 11.02.2016 r.
 • Klasy III: 13:50 – 14:35 czwartek 11.02.2016 r.

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną 15.02.2016 r. w holu szkoły oraz na stronie internetowej szkoły.

Nagrody

Laureaci otrzymają dyplomy i drobne upominki.

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.
logo cdz
logo 2