• Rozmiar:
  • A
  • A
  • A
Zdjęcie świętego głoszącego kazanie do zebranego tłumu

I Międzyszkolnego Konkursu Biblijnego „Idźcie i głoście”

Sprawdź swoją wiedzę dotyczącą Ewangelii.

Organizatorzy

  • Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Poznaniu.
  • Szkoła Podstawowa nr 38 w Poznaniu.

Uczestnicy

  • Uczniowie klas 4-6.

Zasady konkursu

  • I etap- pytania zamknięte i otwarte z Ewangelii ś. Marka; rozdziały 1-13 ze wstępem.
  • II etap- pytania zamknięte i otwarte z całej Ewangelii, poszerzone o pytania zadawane w formie ustnej.

Terminy i miejsce konkursu

  • I etap konkursu (rozdziały 1-13 Ewangelii) odbędzie się 28 lutego br., na trzeciej godzinie lekcyjnej w Szkole Podstawowej nr 38.
  • II etap konkursu (całość Ewangelii) odbędzie się 21 marca br. o godzinie 9.00 w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Poznaniu.

Ogłoszenie wyników

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu konkursu, po obradach komisji konkursowej.

Nagrody

Dla laureatów zostaną przygotowane nagrody rzeczowe, a dla wszystkich uczestników pamiątkowe dyplomy.

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.
logo cdz
logo 2