• Rozmiar:
 • A
 • A
 • A
Ilustracja składająca się z wyrazów z użyciem „rz”, „ż”, „ó” itp.

Szkolny konkurs ortograficzny

Interesujesz się kulturą języka polskiego?
Posiadasz umiejętności stosowania zasad ortograficznych?
To konkurs dla Ciebie.

Uczestnicy

 • Uczniowie z klas IV - VI.

Zasady konkursu

 • pierwszy etap konkursu zostanie przeprowadzony na poziomach klas 4,5,6 wśród wszystkich uczniów w formie klasowego sprawdzianu ortograficznego (dyktando),
 • klasy 4 - znajomość zasad ortograficznych dotyczących: ó, u, rz, ż, ch, h, wielkiej i małej litery,
 • klasy 5 - znajomość zasad ortograficznych dotyczących: ó, u, rz, ż, ch, h, wielkiej i małej litery, znajomość zasad pisowni z cząstką - by,
 • klasy 6- znajomość zasad ortograficznych dotyczących: ó, u, rz, ż, ch, h, wielkiej i małej litery, pisownia wyrażeń przyimkowych oraz pisownia przeczenia - nie z czasownikami, rzeczownikami, przymiotnikami, znajomość zasad pisowni z cząstką - by,
 • uczniowie, którzy uzyskają w swoich klasach najlepsze wyniki przejdą do drugiego etapu międzyklasowego konkursu szkolnego, który wyłoni mistrzów i wicemistrzów ortografii,
 • każda praca powinna być podpisana (imię i nazwisko dziecka, klasa).

Forma i technika pracy

 • Dyktando pisane ze słuchu.

Kryteria oceny prac

 • poprawność ortograficzna,
 • poprawność interpunkcyjna,
 • estetyka pracy.

Terminy

Pierwszy etap konkursu zostanie przeprowadzony 20 marca 2017 r.:

 • kl. 4 na 4. godzinie lekcyjnej,
 • kl. 5 na 3. godzinie lekcyjnej,
 • kl. 6 na 2. godzinie lekcyjnej.

Drugi etap 27 i 28 marca 2017 r.:

 • 27 marca godz. 8:00 – 8:45 kl. 4 z p. K. Uschler,
 • 28 marca godz. 13:50 – 14:35 kl. 5 z p. K. Ratajczyk,
 • 27 marca godz. 13:50 – 14:35 kl. 6 z p. K. Ratajczyk.

Ogłoszenie wyników

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną 30 marca 2017 r. na tablicy ortograficznej oraz na stronie internetowej szkoły.

Nagrody

Zwycięzcy otrzymają dyplomy.

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.
logo cdz
logo 2