• Rozmiar:
 • A
 • A
 • A
Na zdjęciu Lech Konopiński podczas przemówienia

Szkolny konkurs recytatorski

Zapraszamy do konkursu uczniów, którzy mają ochotę pokazać swoje zdolności recytatorskie oraz pochwalić się znajomością tekstów literackich. Jest to świetna okazja by pochwalić się własną analizą i interpretacją bliskich Wam utworów.

Uczestnicy

 • Uczniowie klas 1-6.

Zasady konkursu

 • Do konkursu może przystąpić po 3 uczniów z każdej klasy.
 • Uczniowie klas I - III recytują dowolny utwór: wiersz lub prozę.
 • Uczniowie klas IV – VI przygotowują wybrany wiersz Lecha Konopińskiego (utwory dostępne w bibliotece szkolnej).
 • Należy przestrzegać wyznaczonego czasu (prezentacja nie może być dłuższa niż 3 min.).

Kryteria oceniania prac

 • Dobra znajomość tekstu.
 • Dobór tekstu do możliwości percepcyjnych recytatora.
 • Interpretacja tekstu.
 • Kultura słowa (prawidłowa intonacja, tempo mówienia, prawidłowa artykulacja).
 • Ogólny wyraz artystyczny.

Termin i miejsce konkursu

Konkurs odbędzie się w bibliotece szkolnej w dniach 14 i 15.11.2016 r.
Harmonogram konkursu:

 • klasy: V a, VI c
  12.55 – 13.40 poniedziałek 14.11. 2016 r.;
 • klasy: IV a, b, c V c, VI a, d
  13.50 – 14.35 poniedziałek 14.11.2016 r.;
 • klasy: IV d, V b, VI b
  14.45 – 15.30 poniedziałek 14.11.2016 r.;
 • klasy: I b
  9.50 – 10.35 wtorek 15.11.2016 r.;
 • klasy: I a, c
  10.55 – 11.40 wtorek 15.11.2016 r.;
 • klasy: klasy: III a, b, c
  11.50 – 12.35 wtorek 15.11.2016 r.;
 • klasy II a, b, c, d III d
  12.55 – 13.40 wtorek 15.11.2016 r.

Ogłoszenie wyników

Ogłoszenie wyników nastąpi 16.11.2016 r. w holu szkoły i na stronie internetowej.

Nagrody

Laureaci – zdobywcy pierwszych trzech miejsc i wyróżnień otrzymają dyplomy.

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.
logo cdz
logo 2