• Rozmiar:
 • A
 • A
 • A
Plansza do konkursu z napisem Palić nie palić - oto jest pytanie?

Konkurs „Palić, nie palić – oto jest pytanie?”

Zaproszenie dla uczniów klas V do udziału w konkursie zorganizowanym przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu pod hasłem: „Palić, nie palić – oto jest pytanie?”

Organizator

 • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu

Cele

 • poszerzenie wiedzy uczniów na temat negatywnych skutków palenia papierosów tradycyjnych i inhalowania e-papierosów
 • promowanie niepalenia papierosów i inhalowania e-papierosów
 • kształtowanie postaw asertywnych wobec osób palących papierosy i inhalujących e-papierosy
 • promowanie gry planszowej jako formy rozrywki na spędzanie wolnego czasu z rówieśnikami

Uczestnicy

 • uczniowie klas V

Zasady

 • zadaniem konkursowym jest samodzielne przygotowanie gry planszowej promującej zdrowy styl życia wolny od nałogu palenia papierosów i inhalowania e-papierosów
 • do konkursu może być zgłoszona wyłącznie praca , która nie narusza praw osób trzecich, nigdzie poprzednio niepublikowana, do której uczestnik konkursu ma wyłączne i nieograniczone prawa
 • gra planszowa - gra wymagająca użycia pionków, które przemieszcza się lub układa na uprzednio oznaczonej powierzchni lub planszy, według określonych reguł. Gry mogą opierać się na czystej strategii, przypadku /np. rzut kością/ lub na obu wariantach i zwykle posiadają cel, który gracz musi osiągnąć

Forma i technika pracy

 • praca konkursowa powinna zawierać elementy charakterystyczne dla gry planszowej : instrukcje gry, plansze oraz pionki do gry
 • gra powinna być przeznaczona dla 2 do 4 osób
 • czas trwania gry od 20-30 minut
 • format gry A3 jednostronny /może być złożony/
 • plansza powinna być wykonana na sztywnym papierze lub kartonie
 • technika wykonania dowolna z możliwością wykorzystania elementów grafiki komputerowej
 • gra nie może zawierać w treści rysunków, znaków, napisów obrażających inne osoby
 • napisy powinny być wykonane w jeżyku polskim
 • autorem pracy może być tylko jedna osoba

Kryteria oceniania prac

 • zgodność z regulaminem
 • własny pomysł
 • przejrzysty i uporządkowany układ gry z dołączoną instrukcją
 • pomysłowość, atrakcyjność gry
 • estetyka wykonania
 • twórcze podejście do tematy konkursu

Termin i miejsce konkursu

 • prace konkursowe należy składać do 10 kwietnia 2018r. w świetlicy szkolnej

Komisja konkursowa

 • prace oceni szkolny koordynator do spraw zdrowia p. Elżbieta Styczeń-Hołoga oraz pielęgniarka szkolna p. Hanna Banaszak

Nagrody

 • najlepsza praca konkursowa z etapu szkolnego zostanie przekazana do etapu powiatowego

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.
logo cdz
logo 2