• Rozmiar:
 • A
 • A
 • A
Na zdjęciu klamerki na lince od prania, jedna przebrana w strój Supermana - Szkoła Podstawowa nr 38 Poznań

Konkurs plastyczny „Plakat dobrego uczynku”

Zapraszamy do wzięcia udziału 
w szkolnym konkursie plastycznym „Plakat dobrego uczynku”

Cel konkursu

 • Rozwijanie wyobraźni oraz twórczej inwencji.
 • Promocja pozytywnych wartości.
 • Kształtowanie pozytywnych kompetencji społecznych wśród dzieci i młodzieży.
 • Rozwijanie umiejętności łączenia pozytywnych działań z formą plastyczną.
 • Rozbudzanie wrażliwości na dobro.

Uczestnicy

 • kategoria I: uczniowie klas I – III
 • kategoria II: uczniowie klas IV – VII

Zasady konkursu

 • Uczestnik projektuje i wykonuje plakat ilustrujący dobry uczynek.
 • Praca musi być wykonana samodzielnie.
 • Każda praca powinna zawierać na odwrocie następujące informacje: imię i nazwisko autora, klasa.

Format i technika pracy

 • Format prac plastycznych nie mniejszy niż A4 i nie większy niż A3.
 • Technika prac dowolna; rysunek kredką, tuszem, węglem, pastelami, malarstwo farbami na papierze, techniki plastyczne łączone - do wyboru przez uczestnika konkursu.

Kryteria oceniania prac

 • Zgodność projektu z treścią zadania.
 • Estetyka wykonania.
 • Kreatywność autora projektu.

Termin i miejsce konkursu

 • od 16 maja 2018 r. do 30 maja 2018r.

 • 7 czerwca 2018 r. – ogłoszenie wyników konkursu
 • Podpisane prace należy oddać w wyznaczonym terminie do wychowawcy klasy.

Komisja Konkursowa

 • Karolina Ratajczyk, Katarzyna Uschler, Natalia Loręcka-Priebe, Anita Orzechowska

Nagrody

 • Nagrody rzeczowe za zajęcie I, II, III miejsca.

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.
logo cdz
logo 2