• Rozmiar:
  • A
  • A
  • A
Grafika do konkursu wiedzy o krajach niemieckojęzycznych - Szkoła Podstawowa nr 38 w Poznaniu

Konkurs wiedzy o krajach niemieckojęzycznych

W środę 23 maja o godzinie 15.40 w sali 45 odbędzie się Szkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych dla klas VII.

Cel konkursu

  • zainteresowanie krajami obszaru niemieckojęzycznego, w szczególności ich geografią, osiągnięciami w dziedzinach kultury, sztuki, nauki i sportu;
  • oraz kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec innych narodów, ich kultury i języka.

Zasady konkursu

Konkurs polega na rozwiązaniu testu z zadaniami (z lukami oraz wielokrotnego wyboru) dotyczącego Niemiec, Austrii, Szwajcarii oraz Księstwa Liechtenstein. Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają dyplomy i nagrody.

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.
logo cdz
logo 2