• Rozmiar:
 • A
 • A
 • A
Ilustracja do szkolnego konkursu plastycznego „Ilustracja do mojej ulubionej książki”

Szkolny konkurs czytelniczo-plastyczny „Moja ulubiona książka - projekt okładki”

Lubisz przenosić się w świat stworzony dla Ciebie przez autorów ulubionych książek?
Masz okazję zilustrować go na papierze.

Cele konkursu

 • Rozwijanie wyobraźni oraz twórczej inwencji
 • Promocja literatury dla dzieci i młodzieży
 • Kształtowanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży
 • Rozwijanie umiejętności łączenia treści utworu literackiego z formą plastyczną
 • Kształcenie szacunku do książki

Uczestnicy

 • kategoria I: uczniowie z klas I – III
 • kategoria II: uczniowie z klas IV – VII

Zasady konkursu

 • Uczestnik projektuje okładkę wybranej, znanej książki z literatury popularnej wśród dzieci 
i młodzieży, np. baśń, utwór fantasy, powieść przygodowa, zbiór utworów jednego autora, itp.
 • Projekt nie może być kopią okładki już opublikowanej przez wydawnictwo, lecz własnym, twórczym pomysłem.
 • Praca musi być wykonana samodzielnie przez uczestnika.
 • Każda praca powinna zawierać na odwrocie następujące informacje: imię i nazwisko autora, klasa.

Forma i technika pracy:

 • Format prac plastycznych nie mniejszy niż A4 i nie większy niż A3
 • Technika prac: rysunek kredką, tuszem, węglem, malarstwo farbami na papierze - do wyboru przez uczestnika konkursu.

Kryteria oceniania prac

 • Zgodność projektu z treścią utworu
 • Umieszczenie nazwiska autora i tytułu książki
 • Estetyka wykonania
 • Kreatywność autora projektu

Termin i miejsce konkursu

 • 27 kwietnia 2018 r. – ogłoszenie konkursu

 • 11 maja 2018 r. – ostatni dzień oddawania prac konkursowych

 • 18 maja 2018 r. – ogłoszenie wyników konkursu
 • Pracę należy oddać w wyznaczonym terminie do biblioteki szkolnej albo wychowawcy klasy

Komisja Konkursowa

 • Natalia Loręcka-Priebe, Agnieszka Koralewska, Maria Krysztofińska, Karolina Ratajczak, Katarzyna Uschler

Nagrody

 • Nagrody rzeczowe za zajęcie I, II, III miejsca i wyróżnienie w swojej grupie wiekowej
 • Dyplomy za udział w konkursie dla wszystkich uczestników

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.
logo cdz
logo 2