• Rozmiar:
 • A
 • A
 • A
Na zdjęciu Maria Skłodowska-Curie w swoim laboratorium w Paryżu

Szkolny konkurs historyczny „Zasłużeni Polacy”

Jeśli lubisz poszukiwać informacji o ciekawych i zasłużonych ludziach, jeśli chcesz być współtwórcą wystawy o słynnych Polakach zapraszamy do wzięcia udziału w tym konkursie.

Uczestnicy

 • Konkurs dla uczniów klas 4-6

Zasady

 • należy przygotować informacje na temat wybranej przez siebie postaci i umieścić je wraz z jej wizerunkiem na bristolu A2,
 • informacje muszą zawierać sukcesy, osiągnięcia, zasługi dla Polski,
 • pracę może wykonać jedna osoba albo zespół składający się z 2-3 osób,
 • praca musi być podpisana ( imię, nazwisko, klasa),
 • warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest oddanie jej w wyznaczonym terminie.

Formy

 • plakat,
 • fotografie miejsc i przedmiotów związanych z postacią,
 • portret może być wykonany dowolną techniką,

Kryteria

Podczas oceny prac będzie brana pod uwagę:

 • pomysłowość w sposobie przedstawienia postaci i jej zasług,
 • poprawność i rzetelność informacji,
 • wkład pracy,
 • estetyka.

Terminy

 • pracę należy oddać pani Dąbrowskiej do 5 listopada 2017r.
 • ogłoszenie wyników będzie 15 listopada 2017r.

Nagrody

 • wszyscy uczestnicy będą nagrodzeni.

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.
logo cdz
logo 2