Na zdjęciu szafka z konkursowymi aniołami - Szkoła Podstawowa nr 38 w Poznaniu

Szkolny konkurs na najpiękniejszego anioła

Zapraszamy do udziału w anielskim konkursie plastycznym. Niech i nam udzieli się świąteczna atmosfera.

Uczestnicy

  • Konkurs przeznaczony dla uczniów klas I-VII.

Zasady konkursu

  • Zadaniem konkursowym jest wykonanie postaci anioła, według dowolnej techniki oraz formatu.

Kryteria oceniania

  • zgodność pracy z tematyką konkursu,
  • walory artystyczne i estetyczne,
  • pomysłowość i oryginalność pracy plastycznej.

Termin i miejsce konkursu:

  • Prace należy składać u organizatora konkursu p. Waldemara Szczepankiewicza w terminie 6-18 grudnia.

Ogłoszenie wyników

  • Ogłoszenie wyników nastąpi 19 grudnia, a wszystkie prace zostaną wyeksponowane w holu szkoły.

Nagrody

  • Dla nagrodzonych prac przewidziane są nagrody rzeczowe.

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.
logo cdz
logo 2