• Rozmiar:
 • A
 • A
 • A
Ilustracja składająca się z wyrazów z użyciem „rz”, „ż”, „ó” itp.

Szkolny konkurs ortograficzny

Interesujesz się kulturą języka polskiego?
Posiadasz umiejętności stosowania zasad ortograficznych?
To konkurs dla Ciebie.

Uczestnicy

 • Uczniowie z klas IV - VII.

Zasady konkursu

 • z każdego oddziału w drodze eliminacji klasowych zostanie wyłonionych do pięciu uczniów, którzy wezmą udział w konkursie,
 • klasy 4- znajomość zasad ortograficznych dotyczących: ó, u, rz, ż, ch, h, wielkiej i małej litery,
 • klasy 5 - znajomość zasad ortograficznych dotyczących: ó, u, rz, ż, ch, h, wielkiej i małej litery, nie z rzeczownikami, czasownikami, przymiotnikami, liczebnikami,
 • klasy 6- znajomość zasad ortograficznych dotyczących: ó, u, rz, ż, ch, h, wielkiej i małej litery, pisownia wyrażeń przyimkowych oraz pisownia przeczenia - nie z czasownikami, rzeczownikami, przymiotnikami, znajomość zasad pisowni z cząstką - by,
 • klasy 7 – znajomość zasad ortograficznych dotyczących: ó, u, rz, ż, ch, h, wielkiej i małej litery, pisownia wyrażeń przyimkowych oraz pisownia przeczenia - nie z czasownikami, rzeczownikami, przymiotnikami, znajomość zasad pisowni z cząstką - by, ii, ji, i,
 • uczniowie , którzy uzyskają w swoich klasach najlepsze wyniki przejdą do drugiego etapu międzyklasowego konkursu szkolnego, który wyłoni mistrzów i wicemistrzów ortografii,
 • każda praca powinna być podpisana (imię i nazwisko dziecka, klasa).

Forma i technika pracy

 • Dyktando pisane ze słuchu.

Kryteria oceny prac

 • poprawność ortograficzna,
 • poprawność interpunkcyjna,
 • estetyka pracy.

Terminy

Między 9 kwietnia a 13 kwietnia 2018 roku na terenie szkoły.

Ogłoszenie wyników

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną 18 kwietnia 2018r. na tablicy ortograficznej oraz na stronie internetowej szkoły.

Komisja konkursowa

Prace oceni jury w składzie:

 • p. Ewa Baszkiewicz,
 • p. Dorota Helak- Weimann,
 • p. Karolina Ratajczyk,
 • p. Katarzyna Uschler,
 • p. Maria Krysztofińska.

Koordynator konkursu

Koordynatorem konkursu jest Katarzyna Uschler.

Nagrody

Zwycięzcy otrzymają dyplomy.

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.
logo cdz
logo 2