• Rozmiar:
 • A
 • A
 • A
Fragment wiersza Przeprowadzka Agnieszki Frączek

Szkolny konkurs recytatorski

Zapraszamy uczniów zainteresowanych sztuką recytacji i kulturą słowa.

Uczestnicy

 • Uczniowie klas I – VII.

Zasady

 • do konkursu może przystąpić po 3 uczniów z każdej klasy,
 • uczniowie klas I - III przygotowują wybrany wiersz Agnieszki Frączek (utwory dostępne w bibliotece szkolnej i na stronie internetowej szkoły),
 • uczniowie klas IV – VII recytują dowolny utwór: wiersz lub prozę,
 • należy przestrzegać wyznaczonego czasu (prezentacja nie może być dłuższa niż 3 min.).

Kryteria

 • dobra znajomość tekstu,
 • dobór tekstu do możliwości percepcyjnych recytatora,
 • interpretacja tekstu,
 • kultura słowa (prawidłowa intonacja, tempo mówienia, prawidłowa artykulacja),
 • ogólny wyraz artystyczny.

Terminy

Konkurs odbędzie się w bibliotece szkolnej w dniach 14, 15 i 16.11.2017 r.

Harmonogram:

 • klasy: III a, b
  10.55 – 11.40 wtorek 14.11. 2017 r.;
 • klasy: II a, b, c
  11.50 – 12.35 wtorek 14.11.2017 r.;
 • klasy: III c, d
  12.55 – 13.40 wtorek 14.11.2017 r.;
 • klasy: I a, b, c
  10.55 – 11.40 środa 15.11.2017 r.;
 • klasy: IV a, b, c, d, V d
  13.50 – 14.35 środa 15.11.2017 r.;
 • klasa V b
  14.45 – 15.30 środa 15.11.2017 r.;
 • klasy VII a, b, c, VI b, c, V c
  8.00 – 8.45 czwartek 16.11.2017 r.;
 • klasy V a, VI a
  12.55 – 13.40 czwartek 16.11.2017 r.

Ogłoszenie wyników

 • Ogłoszenie wyników nastąpi 20.11.2017 r. w holu szkoły i na stronie internetowej.

Nagrody

 • Laureaci – zdobywcy pierwszych trzech miejsc i wyróżnień otrzymają dyplomy.

Wybór wierszy

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.
logo cdz
logo 2