• Rozmiar:
 • A
 • A
 • A
„Bajka zamknięta w pudełku” - Szkoła Podstawowa nr 38 w Poznaniu

„Bajka zamknięta w pudełku”

Jeśli masz ulubioną bajkę, bohatera, wybraną scenkę i chcesz nam ją pokazać, ulep, narysuj, wytnij, ... i zaprezentuj w małym pudełeczku.

Cele konkursu

 • Rozwijanie wyobraźni oraz twórczej inwencji.
 • Promocja literatury dla dzieci i młodzieży.
 • Rozwijanie umiejętności łączenia treści utworu literackiego z formą plastyczną.

Uczestnicy

 • Uczniowie klas 1 – 3 oraz 4 – 8.

Zasady konkursu

 • Uczestnik wykonuje ilustrację do wybranej bajki w formie przestrzennej, zamkniętą w pudełku.
 • Praca musi być wykonana samodzielnie.
 • Każda praca powinna zawierać na spodzie pudełka następujące informacje: imię i nazwisko autora, klasa.

Forma

 • Praca przestrzenna –  prezentacja wybranej bajki w pudełku.
 • Wymiary pudełka – maksymalnie 15 cm x 30 cm x 30 cm.

Kryteria oceny prac

 • Zgodność pracy z tematyką konkursu.
 • Estetyka wykonania.
 • Kreatywność autora projektu.

Termin i miejsce konkursu

 • Od 29 kwietnia 2019 r. do 24 maja  2019 r.
 • Prace należy oddać w wyznaczonym terminie do wychowawcy klasy lub koordynatora konkursu (Lidia Bednarczyk).
 • 1 czerwca 2019 r. – ogłoszenie wyników konkursu w holu szkoły i na stronie internetowej.

Komisja Konkursowa

 • Lidia Bednarczyk, Joanna Bartkowiak, Karolina Ratajczyk.

Nagrody

 • Dyplomy, nagrody rzeczowe.

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.
logo cdz
logo 2