• Rozmiar:
 • A
 • A
 • A
Ilustracja do szkolnego konkursu plastycznego „Ilustracja do mojej ulubionej książki”

Szkolny konkurs czytelniczo-plastyczny „Moja ulubiona książka - projekt okładki”

Lubisz przenosić się w świat stworzony dla Ciebie przez autorów ulubionych książek?
Masz okazję zilustrować go na papierze.

Cele konkursu

 • Rozwijanie wyobraźni oraz twórczej inwencji.
 • Promocja literatury dla dzieci i młodzieży.
 • Kształtowanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.
 • Rozwijanie umiejętności łączenia treści utworu literackiego z formą plastyczną.
 • Kształcenie szacunku do książki.

Uczestnicy

 • Uczniowie klas 4-8

Zasady konkursu

 • Uczestnik projektuje i wykonuje okładkę ulubionej książki.
 • Praca musi być wykonana samodzielnie.
 • Każda praca powinna zawierać na odwrocie następujące informacje: imię i nazwisko autora, klasa.

Forma i technika pracy:

 • Format prac plastycznych nie mniejszy niż A4 i nie większy niż A3.
 • Technika prac: rysunek kredką, tuszem, węglem, malarstwo farbami na papierze, techniki plastyczne łączone - do wyboru przez uczestnika konkursu.

Kryteria oceniania prac

 • Zgodność projektu z treścią utworu.
 • Umieszczenie nazwiska autora i tytułu książki.
 • Estetyka wykonania.
 • Kreatywność autora projektu.

Termin i miejsce konkursu

 • od 1 lutego 2019 r. do 15 lutego 2019 r.
 • Prace należy oddać w wyznaczonym terminie do wychowawcy klasy lub koordynatora konkursu.
 • 21 lutego 2019 r. – ogłoszenie wyników konkursu w holu szkoły i na stronie internetowej.

Komisja Konkursowa

 • Agnieszka Koralewska, Karolina Staszak, Karolina Ratajczyk, Natalia Loręcka-Priebe.

Nagrody

 • Dyplomy, nagrody rzeczowe.

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.
logo cdz
logo 2