• Rozmiar:
 • A
 • A
 • A
Szkolny Konkurs Geograficzny „Palcem po mapie” - Szkoła Podstawowa nr 38 w Poznaniu

Szkolny Konkurs Geograficzny „Palcem po mapie” 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

Cele konkursu

 • Popularyzacja wiedzy geograficznej.
 • Rozbudzanie i rozszerzanie zainteresowań geografią.
 • Kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, w tym szczególnie z podstawowego źródła informacji geograficznej, jakim jest mapa.
 • Kształtowanie umiejętności czytania, interpretowania, posługiwania się mapą.
 • Poszerzanie wiedzy o własnym regionie, kraju, kontynentach, świecie.
 • Stworzenie uczniom warunków do wykazania się swoją wiedzą, zainteresowaniami.

Uczestnicy

Uczniowie do konkursu przystąpią w dwóch grupach wiekowych.

 • I kategoria: uczniowie klas 5.
 • II kategoria: uczniowie klas 8.

Zasady konkursu

 • Konkurs jest jednoetapowy i będzie polegał na wypełnieniu testu pisemnego, który składa się z zadań otwartych i zamkniętych.
 • Czas na rozwiązanie testu wynosi 45 minut.

Kryteria oceny prac

 • Oceny rozwiązań zadań dokonuje komisja konkursowa.
 • O kolejności miejsc będzie decydować liczba zdobytych punktów.
 • Oceniana będzie poprawność odpowiedzi – każda poprawna odpowiedź to 1 punkt.
 • Komisja konkursowa wyłania laureatów w dwóch kategoriach: I - uczniowie klas 5, II -  uczniowie klas 8
 • Laureatami 1,2,3 miejsca zostają uczniowie, którzy uzyskali największą liczbę punktów na danym poziomie kształcenia. W przypadku jednakowej liczby punktów wśród potencjalnych laureatów zostanie przeprowadzona dogrywka w formie pisemnej (czas na rozwiązanie testu trwać będzie 30 minut).

Termin i miejsce konkursu

 • Konkurs dla klas 5 i kl. 8 odbędzie się w 25 marca 2019 r. w poniedziałek o godz. 14.40 w sali 42.

Komisja Konkursowa

 • W skład komisji konkursowej wchodzą: p. Emilia Jabłońska, p. Mariola Salwin-Mielewczyk.

Nagrody

 • Laureaci konkursu otrzymują dyplomy.

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.
logo cdz
logo 2