• Rozmiar:
 • A
 • A
 • A
Szkolny Konkurs Matematyczno – Informatyczny „Łamacze Szyfrów” - Szkoła Podstawowa nr 38 w Poznaniu

Szkolny Konkurs Matematyczno – Informatyczny „Łamacze Szyfrów”

 Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

Cele konkursu

 • Popularyzacja matematyki i informatyki wśród uczniów.
 • Poznanie metod szyfrowania wiadomości.
 • Rozwijanie zdolności i zainteresowań matematyczno - informatycznych.
 • Kształtowanie umiejętności logicznego myślenia.

Uczestnicy

 • I kategoria: uczniowie klas 4-6,
 • II kategoria: uczniowie klas 7-8.

Zasady konkursu

 • Uczestnicy samodzielnie wykonują zadania - zagadki umieszczone w wybranych miejscach szkoły.
 • Rozwiązania zapisują na przygotowanych przez organizatorów karteczkach, które wrzucają do skrzynek, zarówno karteczki jak i skrzynki znajdować się będą w salach 27, 36, 42 oraz 50.

Kryteria oceny

 • Oceny rozwiązanych zadań dokonuje komisja konkursowa.
 • O kolejności miejsc będzie decydować liczba zdobytych punktów.
 • Komisja konkursowa wyłania laureatów w dwóch kategoriach:
 • I: uczniowie klas 4-6,
 • II: uczniowie klas 7-8.
 • Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody. Pozostali uczestnicy otrzymają drobne upominki przygotowane przez organizatorów konkursu.

Termin konkursu

 • 13 lutego 2019 r. – cały dzień,
 • 20 lutego 2019 r. – ogłoszenie wyników konkursu w holu szkoły i na stronie internetowej.

Termin i miejsce konkursu

 • od 1 lutego 2019 r. do 15 lutego 2019 r.
 • Prace należy oddać w wyznaczonym terminie do wychowawcy klasy lub koordynatora konkursu.
 • 21 lutego 2019 r. – ogłoszenie wyników konkursu w holu szkoły i na stronie internetowej.

Komisja Konkursowa

 • p. Sara Jechorek,
 • p. Joanna Kowalska

Nagrody

 • Nagrody rzeczowe, dyplomy.

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.
logo cdz
logo 2