• Rozmiar:
 • A
 • A
 • A
Drzwi Otwarte 2019 - Szkoła Podstawowa nr 38 w Poznaniu

Szkolny Konkurs „ODŁÓŻ TELEFON - ZOBACZ ŚWIAT DOOKOŁA” 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

Cele konkursu

 • kształtowanie postaw odpowiedzialnego korzystania z telefonu komórkowego,
 • uświadomienie skutków fonoholizmu (nadmiernego korzystania z telefonu komórkowego) dla zdrowia i rozwoju młodego człowieka,
 • promocja zdrowego stylu życia,
 • rozwijanie kreatywności, wrażliwości plastycznej i umiejętności twórczych.

Uczestnicy

 • konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej nr 38.

Zasady konkursu

 • wykonanie pracy plastycznej w formie plakatu pt.: Odłóż telefon – zobacz świat dookoła,
 • uczniowie wykonują pracę samodzielnie i indywidualnie,
 • uczeń może złożyć tylko jedną pracę konkursową,
 • każda praca powinna być podpisana na odwrocie (imię i nazwisko, klasa).

Forma i technika pracy

 • format pracy: arkusz papieru o dowolnej wielkości, jednak nie mniejszy niż A4,
 • technika wykonania: dowolna.

Kryteria oceny prac

 • zgodność z tematem konkursu,
 • kreatywność i pomysłowość,
 • estetyka wykonania pracy.

Termin i miejsce konkursu

 • konkurs trwa od 21 lutego do 4 marca 2019 r.,
 • podpisane prace należy składać w sali nr 7 (świetlica szkolna),
 • wyniki konkursu ogłoszone zostaną 7 marca 2019 r. w holu szkoły oraz na stronie internetowej.

Komisja Konkursowa

 • prace oceni jury w składzie: p. Maria Niewiadomska i p. Elżbieta Styczeń - Hołoga.

Nagrody

 • autorzy najlepszych prac otrzymają dyplomy,
 • najpiękniejsze prace zostaną wywieszone w holu szkoły.

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.
logo cdz
logo 2