• Rozmiar:
  • A
  • A
  • A
Zdjęcie oświetlonego porannym słońcem lasu

Konkurs „Mieszkańcy naszych lasów” 

Zapraszamy uczniów klas szóstych, siódmych i ósmych do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”.

Tematyka konkursu

Tematyka konkursu dotyczy ptaków i ssaków żyjących w polskich lasach, głównie ich wyglądu, występowania, odżywiania i rozmnażania.

Terminy

Konkurs jest dwuetapowy: etap szkolny – forma testu, etap wojewódzki - część pisemna (test) i ustna. Zapisy przyjmuje nauczyciel biologii p. Katarzyna Pawelczak, do dnia 25 października 2019 r. Zainteresowanych przyrodą lasów polskich zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!

Więcej informacji

Regulamin konkursu do pobrania: pobierz

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.
logo cdz
logo 2