• Rozmiar:
 • A
 • A
 • A
Konkurs plastyczny na plakat "Wiele kultur, więcej możliwości" - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Poznaniu

Konkurs plastyczny na plakat „Wiele kultur, więcej możliwości”

Zapraszamy uczniów klas 4 -8 do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez Fundację KulturAkcję, Szkołę Podstawową nr 62 w Poznaniu oraz Wydział Oświaty Urzędu Miasta w Poznaniu.

Cele konkursu

Głównym celem konkursu jest zainteresowanie uczniów tematyką wielokulturowości, pielęgnowanie postaw tolerancji wobec innych ludzi oraz przeciwdziałanie agresji.

Zadanie konkursowe

 • Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie jednego plakatu związanego
  z tematem konkursu w formacie A3 bądź A4.
 • Każdy z uczestników przygotowuje plakat wykonany dowolną techniką: rysunek, malarstwo, kolaż, techniki mieszane.
 • Uczestnik wykonuje pracę plastyczną indywidualnie i samodzielnie (prace zbiorowe nie będą podlegały ocenie).
 • Komisja oceniać będzie: zawartość merytoryczną, zgodność treści wykonanej pracy
  z tematem konkursu, pomysłowość i oryginalność w zakresie przedstawienia tematu, formę estetyczną pracy, wykorzystanie różnych technik plastycznych.

Zgłoszenia

 • Prace należy dostarczyć do 23 października 2019 r. p. Katarzynie Uschler lub p. Karolinie Ratajczyk.
 • Do każdej pracy powinna być załączona zgoda rodziców na udział w konkursie oraz karta zgłoszenia do pobrania: pobierz formularz zgody
 • Regulamin konkursu do pobrania: pobierz regulamin

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.
logo cdz
logo 2