• Rozmiar:
 • A
 • A
 • A
Szkolny konkurs recytatorski - Dominik Górny - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Poznaniu

Szkolny konkurs recytatorski

Zapraszamy uczniów zainteresowanych sztuką recytacji i kulturą słowa.

Uczestnicy

 • Uczniowie klas I – VIII.

Cele konkursu

 • zainteresowanie uczniów sztuką recytacji i kulturą słowa,
 • poszerzenie znajomości literatury i poezji,
 • przygotowanie do odbioru tekstu literackiego w zakresie analizy i interpretacji, wartościowania i oceny,
 • doskonalenie dźwiękowej formy wypowiedzi,
 • doskonalenie umiejętności wykazywania interpretacyjnych różnic w tekstach lirycznych i epickich.

Zasady

 • do konkursu może przystąpić po 3 uczniów z każdej klasy,
 • uczniowie klas VII - VIII  przygotowują wybrany wiersz Dominika Górnego (utwory dostępne  w bibliotece szkolnej i na stronie internetowej szkoły) ,
 • uczniowie klas I – VI recytują dowolny utwór: wiersz lub fragment prozy,
 • należy przestrzegać wyznaczonego czasu (prezentacja nie może być dłuższa niż 3 min.).

Kryteria

 • dobra znajomość tekstu,
 • dobór tekstu do możliwości percepcyjnych recytatora,
 • interpretacja tekstu,
 • kultura słowa (prawidłowa intonacja, tempo mówienia, prawidłowa artykulacja),
 • ogólny wyraz artystyczny.

Terminy

Konkurs odbędzie się w bibliotece szkolnej, w dniach 4, 5, 6 i 7.11.2019 r.

Harmonogram

 • klasy:  IV c, V a, VI c
  8.00 – 8.45 poniedziałek  04.11.2019 r.;
 • klasy:I a, b, c, IV a, b
  9.50 – 10.35 poniedziałek 04.11.2019 r.;
 • klasy: V b, d, VII a, b, VIII b
  8.00 – 8.45 wtorek 05.11.2019 r.;
 • klasy: II a, b, c, III a, b, c
  12.40 – 13.25 środa 06.11.2019 r.;
 • klasy: V c, VI a, b, d
  13.50 – 14.35 czwartek 07.11.2019 r.;
 • klasy: VII c, d, VIII a, c
  14.45 – 15.30 czwartek 07.11.2019 r.;

Komisja konkursowa

p. Agnieszka Koralewska, p. Katarzyna Uschler, p. Gizela Paluch, p. Krystyna Rutkowska.

Ogłoszenie wyników

Ogłoszenie wyników nastąpi 13.11.2019 r. w holu szkoły i na stronie internetowej.

Nagrody

Laureaci – zdobywcy pierwszych trzech miejsc i wyróżnień otrzymają dyplomy.

Wybór wierszy

Wiersze na konkurs - pobierz

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.
logo cdz
logo 2