• Rozmiar:
 • A
 • A
 • A

Misja i wizja szkoły

Jesteśmy szkołą, w której:

 • Uczeń
  • Zdobędzie wiedzę i umiejętności do dalszego kształcenia.
  • W życzliwej atmosferze rozwinie własną osobowość i zainteresowania.
  • Uwierzy we własne możliwości, co pozwoli mu znaleźć miejsce w życiu.
  • Nauczy się twórczo rozwiązywać problemy i skutecznie się porozumiewać.
  • Rozbudzi swoją wrażliwość na dobro, tolerancję i piękno otaczającego świata.
 • Rodzic
  • Współtworzy klimat szkoły.
  • Wspiera działania wychowawcze i proces dydaktyczny.
  • Ma zaufanie do prowadzonych przez szkołę działań.
 • Nauczyciel
  • Jest kompetentny.
  • Jest zaangażowany w działania wspierające rozwój dziecka.
  • Jest otwarty na zmiany i podnosi swoje kwalifikacje zawodowe.
  • Współpracuje z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

Zakładane cele rozwoju szkoły

 • Stwarzanie
  • warunków umożliwiających zdobywanie wiedzy i umiejętności 
do dalszego kształcenia,
  • życzliwej atmosfery sprzyjającej rozwojowi osobowości ucznia 
i poszerzaniu jego zainteresowań,
  • warunków umożliwiających uczniom poznanie własnych możliwości, zaakceptowanie ich i rozwijanie,
  • sytuacji sprzyjających twórczemu rozwiązywaniu problemów, współdziałaniu i skutecznemu porozumiewaniu się,
  • warunków sprzyjających prawidłowej realizacji zadań szkoły jako placówki.
 • Kształtowanie wrażliwości na dobro, tolerancję i piękno otaczającego świata

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.
logo cdz
logo 2