Szkic budynku Szkoły Podstawowa nr 38 w Poznaniu

Rejestr zbiorów danych osobowych

Zgodnie z §3 ust. 4 oraz §5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. (Dz. U. z 2015, poz. 719) w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu informuję , iż Szkoła prowadzi (w formie elektronicznej oraz w formie papierowej) REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH.

Administrator Danych Osobowych za pośrednictwem Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 38 W POZNANIU zapewni każdemu zainteresowanemu wgląd do rejestru zbiorów danych osobowych do przeglądania w siedzibie SZKOŁY, po wcześniejszym ustaleniu z sekretariatem dnia wglądu do rejestru.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.