• Rozmiar:
  • A
  • A
  • A

Wsparcie na starcie

Program został wprowadzony do szkoły we współpracy z „Pracownią Działań Twórczych” w 2003 roku. Jego celem jest wsparcie dzieci, rodziców i nauczycieli w okresie adaptacji szkolnej.

Na co mogę liczyć w ramach programu?

Program obejmuje:

  • warsztaty i konsultacje dla nauczycieli
  • indywidualne konsultacje dla rodziców
  • spotkanie, podczas którego dzieci, które rozpoczną naukę w klasie pierwszej i ich rodzice biorą udział w warsztatach i zwiedzają szkołę – spotkanie odbywa się w czerwcu
  • warsztaty dla dzieci prowadzone przez psychologa na przełomie września i października, w których pierwszoklasiści biorą udział razem z wychowawcą
  • dla dzieci wymagających dodatkowego wsparcia w procesie adaptacji przez cały rok szkolny odbywają się prowadzone przez psychologa cotygodniowe spotkania „Klubu Pierwszaka”.

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.
logo cdz
logo 2