Rada Rodziców

Opłata na środki czystości

Opłata roczna na środki czystości wynosi 20 zł lub 2 zł za każdy miesiąc od dziecka.

Składka na Radę Rodziców

Składka na Radę Rodziców:

  • pierwsze dziecko w szkole: 60 zł
  • na każde kolejne dziecko: 40 zł

Wpłaty klasowe

Wpłaty klasowe na cele Rady Rodziców w klasach zbierają skarbnicy klasowi i przekazują przelewem na konto Rady Rodziców z dopiskiem „Składka na Radę Rodziców od klasy” lub „Składka na środki czystości od klasy”.

Numer konta Rady Rodziców

05 1020 4027 0000 1902 1209 4829

Pliki do pobrania

Sprawozdania

Protokoły

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.