Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Wrzesień 2017
4 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
2 Spotkania z rodzicami
godzina 17.00 - klasy 1 w salach, 4 w stołówce oraz oddział przedszkolny - organizacyjno-integracyjne
13 Spotkania z rodzicami
godzina 17.00 lub 18:30
18 Spotkanie Rady Rodziców
27-28 Zdjęcia
Październik 2017
11 Konsultacje
godzina 17.00 – 18.30 (według uznania wychowawcy lub rodziców od 18.30 spotkania klasowe)
Listopad 2017
1 Wszystkich Świętych
(dzień ustawowo wolny)
15 Konsultacje
godzina 17.00 – 18.30 (według uznania wychowawcy lub rodziców od 18.30 spotkania klasowe)
Grudzień 2017
13 Konsultacje
godzina 17.00 - 18.30 z informacją dotyczącą zagrożenia oceną niedostateczną
23-31 Zimowa przerwa świąteczna
Styczeń 2018
1 Nowy Rok
(dzień ustawowo wolny)
6 Święto Trzech Króli
(dzień ustawowo wolny)
17 Spotkania z rodzicami
wywiadówki/ informacje na temat ocen godzina 17:00 i 18:30
21 Zakończenie I półrocza
22 Rozpoczęcie II półrocza
24 Rada klasyfikacyjna
Luty 2018
12-25 Ferie Zimowe
Marzec 2018
14 Konsultacje
godzina 17.00 – 18.30 (według uznania wychowawcy lub rodziców od 18.30 spotkania klasowe)
29-31 Wiosenna przerwa świąteczna
Kwiecień 2018
1-3 Wiosenna przerwa świąteczna
25 Konsultacje
godzina 17.00 – 18.30 (według uznania wychowawcy lub rodziców od 18.30 spotkania klasowe)
30 Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Maj 2018
1 Święto Narodowe
(dzień ustawowo wolny)
2 Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
3 Święto Narodowe
(dzień ustawowo wolny)
4 Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
9 Przewidywana roczna ocena z zachowania, zagrożenia oceną niedostateczną
10 Konsultacje
godzina 17.00 – 18.30 - indywidualne rozmowy na temat zagrożenia oceną niedostateczną
23 Przewidywana roczna ocena z przedmiotu.
Spotkania klasowe - godzina 17.00 i 18.30 - podsumowanie pracy rocznej
31 Boże Ciało
(dzień ustawowo wolny)
Czerwiec 2018
1 Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
8 Ustalone oceny roczne
14 Rada klasyfikacyjna
22 Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.