Projekty w roku szkolnym 2018/2019

Projekty wewnątrzszkolne oraz zewnętrzne realizowane w roku szkolnym 2018/2019 w Szkole Podstawowej nr 38 w Poznaniu.

Projekty wewnątrzszkolne

Nazwa projektu, termin realizacjiCel projektuUczestnicy projektu, współpracaNabywane umiejętności, sukcesy uczniów

"SP38 dla Nieodległej",

Wrzesień 2018 r. -  Maj 2019 r. 

Uczczenie 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę i 100-lecia wybuchu powstania wielkopolskiego. Uczniowie, nauczyciele, społeczność lokalna.

Uczniowie uczą się szacunku dla symboli narodowych, kreatywnie rozwiązują problemy/zadania, prezentują swoje talenty w konkursach/wystawach tematycznych: Symbole narodowe, Wolność to wyobraźnia!, Polska jest piękna. Uczestniczą w życiu społeczności lokalnej, regionalnej oraz narodowej.

       

"Czytanie to przyjemność", 

Październik 2018r.-  Maj 2019 r.

Uczniowie i dzieci w przytulnej atmosferze będą słuchać baśni polskich, czytanych przez pracowników naszej szkoły. Głównym założeniem projektu  jest popularyzowanie czytelnictwa i integrowanie społeczności lokalnej.  Uczniowie klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 38. Dzieci z Przedszkola nr 64 im. „Bolka i Lolka”. Podjęte działania mają na celu kształcenie nawyków czytelniczych dzieci, rozwijanie i poszerzanie wiedzy o świecie. Odpowiednio dobrana literatura wspomaga ich rozwój emocjonalny,  buduje   system  wartości  i wskazuje życiowe priorytety.

Projekty zewnętrzne

Nazwa projektu, termin realizacjiCel projektuUczestnicy projektu, współpracaNabywane umiejętności, sukcesy uczniów

"BohaterON w twojej szkole",

Październik 2018r. -    Styczeń 2019 r.

Uczczenie 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę oraz zaangażowanie w wolontariat na rzecz powstańców wielkopolskich oraz warszawskich. 

Szkolne Koło Wolontariatu, we współpracy z Fundacją Rosa oraz Fundacją Sensoria. Patronat honorowy: MEN oraz IPN.

Uczniowie uczą się szacunku dla symboli narodowych, uczestniczą w życiu społeczności lokalnej, regionalnej oraz narodowej. 
       

"Wszystkie Kolory Świata",

Styczeń -  Luty 2019 r. 

Kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postawy tolerancji i otwartości na inne kultury. Pokazanie uczniom, że pomaganie może być nie tylko pożyteczne, ale także przyjemne.
Zebranie środków na ratowanie życia najbardziej potrzebujących dzieci.
Cała społeczność szkolna, we współpracy z organizacją humanitarną UNICEF. Uczniowie świadomie angażują się  w wolontariat na rzecz osób potrzebujących oraz łączą swoje zainteresowania z potrzebami innych ludzi.
       

Klasa Akademicka z Chemii,

Wrzesień 2018r.-Czerwiec 2019 r.

Poszerzanie wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych, udział w ciekawych doświadczeniach, ukierunkowanie orientacji zawodowej uczniów (doradztwo zawodowe), w ramach zajęć, prowadzonych na Uniwersytecie.  Uczniowie klas ósmych, należący do Klasy Akademickiej, we współpracy z Wydziałem Chemii UAM. Uczniowie wiedzą, jak wykorzystywać wiedzę w życiu, angażują się we własny rozwój poprzez rozeznawanie swoich mocnych i słabych stron. 
       

"Myślenie przez działanie",

Październik 2018 r. - Wrzesień 2020r. 

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych, tzw. transversal skills wśród uczniów szkół podstawowych, poprzez aktywny udział w zajęciach praktycznych (warsztatowych, laboratoryjnych, konwersatoryjnych) prowadzonych na Wydziale Biologii UAM w Poznaniu. Wybrani uczniowie klas piątych, szóstych i siódmych. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na Wydziale Biologii UAM. Uczniowie wiedzą, jak wykorzystywać wiedzę w życiu, angażują się we własny rozwój poprzez rozeznawanie swoich mocnych i słabych stron. 
       

"Akademia Bezpiecznego Puchatka",

Wrzesień 2018r.- Styczeń 2019 r. 

Edukacja uczniów klas pierwszych w zakresie bezpieczeństwa, uczenie dzieci bezpiecznych  zachowań na drodze, w domu, w szkole, w czasie zabawy i w czasie odpoczynku. Celem akcji jest również edukacja i poprawa bezpieczeństwa dzieci, które rozpoczynają naukę w szkole oraz wspieranie ich rozwoju. Uczniowie klas pierwszych, we współpracy z Akademią Bezpiecznego Puchatka. Program uczy dzieci jak reagować  w sytuacji potencjalnych zagrożeń , uświadamia dzieciom i ich rodzicom skutki niebezpiecznych zachowań, a tym samym uczy odpowiedniego zachowania w sytuacjach dla nich niecodziennych.
       

"Niesamowity świat higieny jamy ustnej",

Listopad 2018r. - Styczeń 2019r. 

Celem Programu edukacji
stomatologicznej Instytutu
Blend-a-med Oral-B jest pomaganie dzieciom w procesie uczenia się o właściwej higienie jamy
ustnej.
Uczniowie klas pierwszych, we współpracy z Instytutem Blend-a-med Oral-B®. Uczniowie wykształcają
odpowiednie nawyki
dbania o zdrowie, które
będą pielęgnować
przez całe życie.  
       

„Chociaż jestem małym Smykiem mogę zostać ratownikiem”,

Grudzień 2018r.- Styczeń 2019 r. 

Pod nadzorem ratownika medycznego zostały przeprowadzone warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się, jak należy zachować się w niecodziennej sytuacji.

Klasa IIIa, we współpracy z Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu.

Uczniowie wiedzą, jak  sprawdzać przytomność osoby poszkodowanej oraz jak korzystać z defibrylatora AED. Znają numery telefonów alarmowych oraz sposób przekazywania informacji dyspozytorowi.
       

"Cybernauci",

Wrzesień -  Październik 2018 r. 

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa korzystania z sieci przez dzieci i młodzież, rodziców, opiekunów i nauczycieli. Uczniowie klas czwartych, nauczyciele oraz rodzice uczniów, przy współpracy z fundacją Nowoczesna Polska, w partnerstwie z Collegium Civitas. Uczniowie, nauczyciele oraz rodzice wiedzą, jak należy korzystać w sposób bezpieczny i odpowiedzialny z Internetu. 
       

"Mój wybór to ja",

Listopad -  Grudzień 2018 r.

Zmniejszenie ryzyka uzależnienia od narkotyków przez zwiększanie świadomości uczniów na temat skutków spożywania substancji psychoaktywnych w młodym wieku, a przy tym wzmocnienie umiejętności chroniących w zakresie przeciwstawienia się presji rówieśniczej.  Cała społeczność szkolna, we współpracy z Fundacją Nowe Horyzonty. Uczniowie wiedzą, jakie ryzyko wiąże się z zażywaniem narkotyków, potrafią unikać wszelkich niebezpiecznych zachowań.
       

"Bezpieczeństwo w Internecie",

Listopad 2018 r. 

 Zaznajomienie młodzieży z zagrożeniami płynącymi z Internetu.  Uczniowie klas VII i VIII, we współpracy z Fundacją Pomocy Socjalnej POMOST. Uczniowie, nauczyciele oraz rodzice wiedzą, jak należy korzystać w sposób bezpieczny i odpowiedzialny z Internetu. 
       

"Adwokat w szkole",

Luty 2019 r. 

Zaznajomienie uczniów z tematyką odpowiedzialności karnej osób nieletnich za słowa i czyny.  Uczniowie klas V-VIII, we współpracy z Wielkopolską Izbą Adwokacką  w Poznaniu, Wielkopolskim Kuratorem Oświaty oraz Komendą Wojewódzką Policji. Uczniowie wiedzą, jakie zachowania są karalne oraz w jakich sytuacjach mogą prosić o pomoc wyspecjalizowane w tym zakresie instytucje.
       

"Tego nie wiesz o drewnie",

Marzec-  Czerwiec 2019 r.

 

Celem projektu jest rozbudzenie ciekawości poznawczej uczniów szeroko rozumianą branżą drzewną, która jest ekologiczna i innowacyjna, z doskonałymi perspektywami rozwoju. Projekt ma za zadanie inspirować młodych ludzi do odkrywania nowych zainteresowań i pasji związanych z drzewnictwem, a także propagować innowacyjność w tej branży. Uniwersytet Młodego Odkrywcy na Wydziale Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Podczas zajęć będą rozwijane umiejętności uniwersalne, takie jak wyznaczanie swoich celów, poznanie i nauka uczenia się, zapamiętywania i kreatywności czy też rozpoznawanie emocji i komunikatów.
Zdjęcie gazetki szkolnej na temat bezpiecznych ferii zimowych w Szkole Podstawowej nr 38 w Poznaniu

Rozkład lekcji

Rozkład lekcji w Roku Szkolnym 2018/2019

  1. 8:00 – 8:45
  2. 8:55 – 9:40
  3. 9:50 – 10:35
  4. 10:45 – 11:30
  5. 11:40 – 12:25
  6. 12:40 - 13:25
  7. 13:50 – 14:35
  8. 14:45 – 15:30
  9. 15:35 - 16:20

Dyżury nauczycieli

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w PoznaniuDyżury nauczycieli w roku szkolnym 2018/2019 w Szkole Podstawowej nr 38 w Poznaniu.

Zajęcia dodatkowe

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w PoznaniuZajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2018/2019 w Szkole Podstawowej nr 38 w Poznaniu.

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.