Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Wrzesień 2018
3 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
4 Spotkania z rodzicami klas pierwszych
godzina 17.00
12 Spotkania z rodzicami wszystkich klas
godzina 17.00, klasy IV - stołówka szkolna, klasy II, III, V, VI, VIII w salach lekcyjnych
godzina 18:30, klasy VIII - stołówka szkolna, klasy I, IV, VII w salach lekcyjnych
13 Spotkanie Rady Rodziców
22

Festyn- Stare Winogrady dla Niepodległej

Październik 2018
17 Spotkania klasowe oraz konsultacje
według harmonogramu z 12 września. Konsultacje w godzinach 17.00-18.30
Listopad 2018
1 Wszystkich Świętych
(dzień ustawowo wolny)
2 Dzień wolny, odpracowany 22.09.2018r.
12 Dzień ustawowo wolny 
21 Spotkania klasowe oraz konsultacje
według harmonogramu z 12 września. Konsultacje w godzinach 17.00-18.30
Grudzień 2018
19 Spotkania klasowe oraz konsultacje. Zagrożenia oceną niedostateczną.
według harmonogramu z 12 września. Konsultacje w godzinach 17.00-18.30
23-31 Zimowa przerwa świąteczna
Styczeń 2019
1 Nowy Rok
(dzień ustawowo wolny)
6 Święto Trzech Króli
(dzień ustawowo wolny)
9 Wywiadówka
informacje na temat ocen , według harmonogramu z 12 września
14-27 Ferie zimowe
30 Zakończenie I półrocza. Rada klasyfikacyjna
31 Rozpoczęcie II półrocza
Luty 2019
27 Spotkania klasowe oraz konsultacje
według harmonogramu z 12 września. Konsultacje w godzinach 17.00-18.30
Marzec 2019
11-13 Rekolekcje szkolne
Kwiecień 2019
10 Spotkania klasowe oraz konsultacje
według harmonogramu z 12 września. Konsultacje w godzinach 17.00-18.30
15-17 Egzamin ósmoklasisty
18-23 Wiosenna przerwa świąteczna
Maj 2019
1 Święto Narodowe
(dzień ustawowo wolny)
2 Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
3 Święto Narodowe
(dzień ustawowo wolny)
10 Przewidywana roczna ocena z zachowania, zagrożenia oceną niedostateczną
22 Przewidywana roczna ocena z przedmiotu
Spotkania klasowe, według harmonogramu z 12 września
Czerwiec 2019
7 Ustalone oceny roczne
12 Rada klasyfikacyjna
20 Boże Ciało
21 Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.