Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Wrzesień 2019
2 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
3 Spotkania z rodzicami klas pierwszych
godzina 17.30 
5 Spotkania z rodzicami wszystkich klas
godzina 17.00, klasy IV - stołówka szkolna, klasy I, III, V, VI, VIII w salach lekcyjnych
godzina 18:30, klasy VIII - stołówka szkolna, klasy II, IV, VII w salach lekcyjnych
10 Spotkanie Rady Rodziców
Październik 2019
10 Spotkania klasowe oraz konsultacje
godzina 17.00: klasy I, III, V, VI, VIII 
godzina 18:30: klasy II, IV, VII 
Listopad 2019
1 Wszystkich Świętych
(dzień ustawowo wolny)
11 Święto Niepodległości 
14 Spotkania klasowe oraz konsultacje
według harmonogramu z 10 października. Konsultacje w godzinach 17.00-18.30
Grudzień 2019
12 Spotkania klasowe oraz konsultacje. Zagrożenia oceną niedostateczną.
według harmonogramu z 10 października. Konsultacje w godzinach 17.00-18.30
23-31 Zimowa przerwa świąteczna
Styczeń 2020
1 Nowy Rok
(dzień ustawowo wolny)
6 Święto Trzech Króli
(dzień ustawowo wolny)
23 Wywiadówka
informacje na temat ocen śródrocznych , według harmonogramu z 10 października
27-09.02 Ferie zimowe
Luty 2020
10 Rozpoczęcie II semestru
Marzec 2020
12 Spotkania klasowe oraz konsultacje
według harmonogramu z 10 października. Konsultacje w godzinach 17.00-18.30
Kwiecień 2020
9-14 Wiosenna przerwa świąteczna
21-23 Egzamin ósmoklasisty - odwołany
23 Spotkania klasowe oraz konsultacje
według harmonogramu z 10 października. Konsultacje w godzinach 17.00-18.30
Maj 2020
1 Święto Narodowe
(dzień ustawowo wolny)
20-21 Rekolekcje szkolne
22 Przewidywana roczna ocena z zachowania, zagrożenia oceną niedostateczną
28 Spotkania klasowe oraz konsultacje. Podsumowanie rocznej pracy
według harmonogramu z 10 października. Konsultacje w godzinach 17.00-18.30
Czerwiec 2020
5 Przewidywana roczna ocena z przedmiotu
16-18 Egzamin ósmoklasisty
26 Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.