Terminarz roku szkolnego 2019/2020

 • Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 02.09.2019 r.
 • Zimowa przerwa świąteczna 23.12. - 31.12. 2019 r.
 • Ferie zimowe 27.01. - 09.02. 2020 r.
 • Rekolekcje 20.05. - 21,05. 2020 r.
 • Egzamin ósmoklasisty 21.04. - 23,04. 2020 r.
 • Dodatkowy termin 01.06. - 03.06. 2020 r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna 09.04. - 14,04. 2020 r.
 • Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 26.06.2020 r.
 • I semestr 02.09.2019 r. - 09.02.2020 r. 
 • II semestr 10.02.2020 r. - 26.06.2020 r.

Dni ustawowe wolne od zajęć

 • 01.11.2019 r. (piątek) Wszystkich Świętych
 • 11.11.2019 r. (poniedziałek) Święto Niepodległości
 • 01.01.2020 r. (środa) Nowy Rok
 • 01.05.2020 r. (piątek) 1 maja
 • 11.06.2020 r. (czwartek) Boże Ciało

Dni wolne od zajęć dydaktycznych - zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

 • 02.09.2019 r. (poniedziałek) rozpoczęcie zajęć dydaktyczno- wychowawczych
 • 02-03.01.2020 r. (czwartek, piątek) dyżur
 • 15.04 – 17.04. 2020 r. (pn., wt., śr.) egzamin ósmoklasisty
 • 12.06.2020 r. (piątek po Bożym Ciele) dyżur
 • 26.06.2020 r. (piątek) zakończenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych

Rady klasyfikacyjne

 • 11 lutego 2020 r.
 • zagrożenie oceną ndst. do 12.12.2019 r. 
 • ustalone oceny śródroczne do 23.01.2020 r.
 • 22 czerwca 2020 r. (poniedziałek) 
 • przewidywana roczna ocena zachowania, zagrożenie oceną ndst. do 22.05.2020 r.
 • przewidywana roczna ocena z przedmiotu do 05.06.2020 r.
 • ustalone oceny roczne do 17.06.2020 r.

Terminy spotkań z rodzicami

 • 03.09.2019 r. godz. 17.30
  klasy I
 • 05.09.2019 r. godz. 17.00 (czwartek)
  klasy IV – stołówka szkolna
  klasy I, V, VI i VIII w salach
 • 05.09.2019 godz. 18.30
  klasy VIII – stołówka szkolna
  klasy II, III, IV i VII w salach
 • 10.09.2019 r. godz. 17.30 (wtorek)
  spotkanie Rady Rodziców (wybór prezydium, opracowanie i opiniowanie programu wychowawczo-profilaktycznego) - obecność przedstawiciela klasy obowiązkowa
 • 10.10.2019 r. godz. 17.00 i 18.30 (czwartek)
  spotkania klasowe 
  klasy: I.IV,V, VI i VIII godz. 17.00
  klasy II, III i VII godz. 18.30
 • 14.11.2019 r. godz. 17.00 i 18.30 spotkania klasowe
 • 12.12.2019 r. godz. 17.00 i 18.30 spotkania klasowe/konsultacje z informacjądotyczącą zagrożenia oceną niedostateczną
 • 23.01.2020 r. godz. 17.00 i 18.30wywiadówka / informacje na temat ocen
 • 12.03.2020 r. godz. 17.00 i 18.30 spotkania klasowe
 • 23.04.2020 r. godz. 17.00 i 18.30 spotkania klasowe
 • 28.05.2020 r. godz. 17.00 i 18.30 spotkania klasowepodsumowanie rocznej pracy

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.