Żywienie w szkole

W szkole uczniowie mogą wypić herbatę, zjeść śniadanie oraz dwudaniowy obiad.
Klasy I-III śniadania i obiady jedzą w stołówce szkolnej pod opieką wychowawcy świetlicy. Uczniowie klas I-V otrzymują w szkole bezpłatnie mleko oraz świeże owoce i warzywa. W szkole realizowany jest program „Owoce w szkole” i „Szklanka mleka”.

Wnoszenie opłat za posiłki

 1. W pierwszym tygodniu września prowadzone są zapisy na obiady w stołówce szkolnej,
 2. Opłaty miesięczne proszę dokonywać do ostatniego dnia bieżącego miesiąca za miesiąc następny (np. do końca września za miesiąc październik),
 3. Opłaty tygodniowe proszę dokonywać w piątek na następny tydzień,
 4. Opłata za bieżący dzień do godz 10:00,
 5. Opłaty za wyżywienie można wpłacać gotówką w stołówce szkolnej lub na konto bankowe nr 10 1160 2202 0000 0000 3319 3830 z opisem:
  • imię i nazwisko dziecka,
  • nr szkoły,
  • opcja posiłku i wybrane dni (jeśli płatność nie jest dokonywana za cały miesiąc),
 6. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień faktycznego wpływu środków na rachunek bankowy.

Zwroty za niewykorzystane obiady

 1. Odliczeń za czasową nieobecność ucznia dokonuje się w następnym miesiącu, licząc od następnego dnia po zgłoszeniu,
 2. Zwrotu opłat za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu dokonuje się w formie zwrotu w następnym miesiącu,
 3. Warunkiem uwzględnienia odliczeń jest zgłoszenie nieobecności ucznia osobiście w danej szkole pod nr telefonu 602 367 725,
 4. Nie ma możliwości zwrotu za obiady tego dnia, w którym został odwołany, gdyż wcześniej zostały wydane dyspozycje na ilość produktów do przygotowania posiłku,
 5. W przypadku planowanej nieobecności w szkole np.: wycieczka, należy ten fakt zgłosić w stołówce szkolnej co najmniej na dwa dni wcześniej,
 6. W celu pomniejszenia wpłat dokonanej w formie przelewu ( odliczenia zgłoszeń nieobecności na obiadach) konieczne jest uzgodnienie ilości odliczonych dni z pracownikiem stołówki.

Żywienie w szkoleCeny obiadów

 • obiad 2 daniowy - 10,50 zł
  • zupa - 2,50 zł
  • drugie danie - 8,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.