• Rozmiar:
  • A
  • A
  • A

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Wrzesień 2020
1 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
1 Spotkania z rodzicami klas pierwszych
godzina 9.00
17 Spotkanie Rady Rodziców
godzina 18.00 
Październik 2020
14 Dzień Edukacji Narodowej
Listopad 2020
2-3 Rekolekcje - odwołane!
11 Święto Niepodległości 
Grudzień 2020
17 Spotkania klasowe oraz konsultacje. Zagrożenia oceną niedostateczną.
23-31 Zimowa przerwa świąteczna
Styczeń 2021
1 Nowy Rok
(dzień ustawowo wolny)
4-17 Ferie zimowe
6 Święto Trzech Króli
(dzień ustawowo wolny)
22 Informacje na temat ocen śródrocznych
25 Rozpoczęcie II semestru
Marzec 2021
8 Dzień Dziewcząt
Kwiecień 2021
1-6 Wiosenna przerwa świąteczna
Maj 2021
3 Święto Konstytucji 3-go Maja
(dzień ustawowo wolny)
21 Przewidywana roczna ocena zachowania, zagrożenia oceną niedostateczną
25-27 Egzamin ósmoklasisty
(dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)
Czerwiec 2021
2 Przewidywana roczna ocena z przedmiotu
3 Boże Ciało
(dzień ustawowo wolny)
4 Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
25 Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.
logo cdz
logo 2