• Rozmiar:
  • A
  • A
  • A

Sekretariat

Sekretarz Szkoły p. Urszula Jurga przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 –10:00 oraz 12:00 – 14:00. 

Czym zajmuje się sekretariat szkoły?

Sekretariat szkoły zajmuje się następującymi sprawami:

  • zgłoszeniem dziecka do szkoły,
  • wydawaniem legitymacji szkolnych - więcej informacji,
  • wystawianiem duplikatów legitymacji - więcej informacji,
  • wystawianiem duplikatów świadectw - więcej informacji,
  • wystawianiem różnego rodzaju zaświadczeń,
  • zgłaszaniem nieobecności dzieci korzystających z dożywiania.

Sekretariat

Godziny otwarcia
Od poniedziałku do piątku:
7.30 – 10.00
12.00 – 14.00

Sekretarz Szkoły
Magdalena Golon

Sekretarka Szkoły
Urszula Jurga

Pokój nauczycielski

(61) 820-36-91 w. 36

Dyżurka szkolna

Elżbieta Sikorska
Kazimierz Bartkowiak
(61) 820-36-91 w. 33

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.
logo cdz
logo 2