• Rozmiar:
 • A
 • A
 • A

Wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

Aby otrzymać duplikat legitymacji szkolnej należy dostarczyć do sekretariatu:

 1. wniosek (do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej)
 2. aktualne zdjęcie szkolne
 3. dowód wpłaty
 4. informacje
  1. imię i nazwisko ucznia
  2. data urodzenia
  3. adresu zamieszkania

Ważna informacja

Od dnia 1 stycznia 2014 r. opłatę za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego 
lub legitymacji szkolnej należy wpłacić na rachunek bankowy szkoły w wysokości:

 • duplikat legitymacji szkolnej - 9,00 zł
 • duplikat świadectwa - 26,00 zł

Jako tytuł wpłaty należy wpisać „SP38 – imię i nazwisko ucznia”

Jaki jest numer rachunku?

Numer rachunku bankowego szkoły to: 69 1020 4027 0000 1502 1263 9789

Pliki do pobrania

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

Sekretariat

Godziny otwarcia
Od poniedziałku do piątku:
7.30 – 10.00
12.00 – 14.00

Sekretarz Szkoły
Magdalena Golon

Sekretarka Szkoły
Urszula Jurga

Pokój nauczycielski

(61) 820-36-91 w. 36

Dyżurka szkolna

Elżbieta Sikorska
Kazimierz Bartkowiak
(61) 820-36-91 w. 33

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.
logo cdz
logo 2