• Rozmiar:
 • A
 • A
 • A

Wydanie duplikatu świadectwa szkolnego

Osoba zainteresowana wydaniem duplikatu świadectwa szkolnego składa w sekretariacie szkoły:

 1. dowód wpłaty
 2. pisemny wniosek z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat oraz określeniem:
  1. rodzaju świadectwa (ukończenia szkoły / klasy),
  2. roku ukończenia szkoły / klasy.

Ważna informacja

Od dnia 1 stycznia 2014 r. opłatę za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego 
lub legitymacji szkolnej należy wpłacić na rachunek bankowy szkoły w wysokości:

 • duplikat legitymacji szkolnej - 9,00 zł
 • duplikat świadectwa - 26,00 zł

Jako tytuł wpłaty należy wpisać „SP38 – imię i nazwisko ucznia”

Jaki jest numer rachunku?

Numer rachunku bankowego szkoły to: 69 1020 4027 0000 1502 1263 9789

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Zgodnie z art. 26, pkt. 3* Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. 2010, Nr 97, poz. 624 z późn. zm.), 
w związku z załącznikiem (część II - Wydanie zaświadczenia, punkty 5 i 7) do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2006, Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.)

Sekretariat

Godziny otwarcia
Od poniedziałku do piątku:
7.30 – 10.00
12.00 – 14.00

Sekretarz Szkoły
Magdalena Golon

Sekretarka Szkoły
Urszula Jurga

Pokój nauczycielski

(61) 820-36-91 w. 36

Dyżurka szkolna

Elżbieta Sikorska
Kazimierz Bartkowiak
(61) 820-36-91 w. 33

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.
logo cdz
logo 2