Czym zajmuje się psycholog szkolny?

Psycholog udziela porad uczniom rodzicom i nauczycielom, prowadzi konsultacje indywidualne, spotkania rodzinne i obserwacje psychologiczne.

W jaki sposób pracuje?

Prowadzi spotkania indywidualne i grupy o charakterze terapeutycznym dla dzieci, które potrzebują pomocy w rozwijaniu umiejętności emocjonalnych i społecznych.

Czy realizuje jakieś programy?

Dodatkowo prowadzi zajęcia adaptacyjne „Klub Pierwszaka”, „Wsparcie na starcie” – dla uczniów klas I i ich rodziców, warsztaty w ramach multimedialnego programu psychoedukacyjnego: „Dbajki - grajki”  http://www.dbajkigrajki.com

Z kim współpracuje?

Współpracuje z Poradniami Psychologiczno - Pedagogicznymi, Poradniami Zdrowia Psychicznego i innymi instytucjami pomocowymi.

Czym jeszcze zajmuje się psycholog?

Prowadzi w ramach godzin z wychowawcą warsztaty na temat współpracy między dziećmi, rozwiązywania konfliktów, integrowania zespołu klasowego a także radzenia sobie ze stresem i planowania procesu nauki.

Psycholog szkolny

Psycholog
Krystyna Ziemkowska
(61) 820-36-91 w. 35

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.