Świetlica szkolna

Sale świetlicowe, w których przebywają dzieci, są tak zorganizowane i wyposażone, aby zapewnić dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki do zabawy i pracy. Sale wyposażone są w krzesła i stoliki dopasowane do wzrostu dzieci, wykładzinę do zabaw i ćwiczeń, gry planszowe i dydaktyczne zabawki. W świetlicy znajdują się również kącik do wypoczynku, konstrukcyjny, czytelniczy i miejsce do ekspozycji prac dzieci. Organizowane są gry i zabawy na świeżym powietrzu w ogródku rekreacyjnym, wyposażonym w przyrządy gimnastyczne oraz scenę, a także na terenach zielonych i boiskach sportowych przyległych do naszej szkoły.

Oferta świetlicy

Świetlica szkolnaZajęcia świetlicowe, prowadzone pod kierunkiem wychowawców, rozwijają zainteresowania uczniów:

  • przyrodnicze
  • muzyczne
  • plastyczne
  • sportowe
  • czytelnicze
  • teatralne

Ciekawe formy i metody pracy stosowane w świetlicy sprawiają, że nasza świetlica jest doceniana, zarówno przez dzieci jak i przez rodziców. Wykorzystywane metody to: zajęcia plastyczne przy muzyce „Edukacja przez ruch”, tańce i zabawy integracyjne, zajęcia z wykorzystaniem Pedagogiki Zabawy KLANZA, zajęcia plastyczne z wykorzystaniem technik origami. Prowadzona jest akcja „Cała świetlica czyta dzieciom”.

Świetlica szkolna

Godziny otwarcia
6:30 – 17:00
(61) 820-36-91 w. 40

Kierownik świetlicy
Karina Zastrow

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.