• Rozmiar:
 • A
 • A
 • A
Zdjęcie wiszącej gazetki szkolnej w przywitaniem nowego roku szkolnego

Świetlica szkolna - wrzesień i październik

We wrześniu w sposób szczególny otoczyłyśmy opieką i uwagą pierwszoklasistów, dla których wszystko było nowe, nieznane, niewiadome. Nasze działania miały na celu tworzenie przyjaznych warunków do poznania nowych miejsc, osób i zasad oraz niesienie różnorodnej pomocy w chwilach niepewności lub braku potrzebnych informacji.
Podczas wspólnych spotkań:

 • przedstawiałyśmy zasady działania świetlicy, jej regulamin, ze szczególnym uwzględnieniem zgłaszania wejść i wyjść,
 • mówiłyśmy o rozkładzie dnia, a więc o czasie wspólnych zajęć i czasie swobodnej zabawy, o przerwie śniadaniowej i czasie przygotowań do wyjścia na lekcje,
 • prezentowałyśmy różne formy spędzania czasu w świetlicy oraz zabawki, gry i inne sprzęty służące zabawie,
 • organizowałyśmy zabawy sprzyjające wzajemnemu poznaniu się, zabawy integracyjne i muzyczno-ruchowe,
 • prowadziłyśmy pogadanki na temat zasad bezpiecznej zabawy, zarówno w salach, jak i w ogrodzie, na boisku i na placu zabaw,
 • rozmawiałyśmy o obowiązku porządkowania miejsc zabawy i dbania o wspólną własność,
 • zaznajamiałyśmy z regułami bycia razem, mówiłyśmy o życzliwym stosunku do kolegów i koleżanek oraz o zasadach zachowania podczas wspólnych zajęć.

Wszystkie powyższe działania realizowałyśmy także podczas spotkań z uczniami starszych klas, którym po dwumiesięcznej przerwie należało wiele spraw przypomnieć.

Wakacyjne wspomnienia

Pierwsze chwile po wakacjach upłynęły nam na opowieściach o letnich przygodach, przeżyciach i wrażeniach. Wspominaliśmy miejsca wypoczynku, piękno i różnorodność widzianych krajobrazów, osobliwości przyrody, niezwykłość zabytków oraz wyjątkowe zdarzenia. Mówiliśmy o przywiezionych pamiątkach, zarówno tych kupionych, jak i znalezionych. Oglądaliśmy zdjęcia, czytaliśmy krótkie opowiadania o tematyce wakacyjnej, śpiewaliśmy „Bardzo zieloną piosenkę”, rozwiązywaliśmy łamigłówki i kolorowaliśmy wakacyjne obrazki.

Cała świetlica czyta dzieciom

Wzorem lat ubiegłych, rozpoczęłyśmy akcję czytania książek we wszystkich grupach wiekowych. W tym roku są to m. in.:

 • A. Lindgren "Lotta z ulicy Awantórników"
 • T. Trojanowski "Kocie opowieści"
 • M. Kownacka Plastusiowo
 • E.J. Groch "Łazik i Klara"
 • P. Beręsewicz "Co tam u Ciumków"
 • A. Maleszka "Magiczne drzewo"
 • E.J. Groch "Łazik i Klara"
 • C.S. Lewis "Książę Kaspian"

Higiena

W pierwszym miesiącu pobytu w szkole poświęciłyśmy nieco uwagi higienie. W szkole została zorganizowana akcja „Czyste ręce”. W toaletach pojawiły się obrazki i informacje prezentujące sposób dokładnego mycia rąk oraz momenty, kiedy umycie rąk jest konieczne. Akcja objęła całą szkołę, a więc także świetlicę. Podczas zajęć rozwiązywaliśmy zagadki „Higiena i zdrowie” oraz rozmawialiśmy o codziennej potrzebie dbania o higienę.

Co jeszcze we wrześniu?

Pod koniec września zaczęliśmy obserwować i podziwiać pierwsze oznaki jesieni. W naszych salach pojawiły się wrzosy, dynie, kasztany i żołędzie, a na tablicach jesienne dekoracje. Podczas zajęć zaczęliśmy rozmawiać o bogactwie jesiennej pory roku, wartościach warzyw i owoców, śpiewaliśmy jesienne piosenki, braliśmy udział w zabawach tematycznie związanych z jesienią. Przed nami jeszcze wiele spotkań poświęconych polskiej złotej jesieni, bo to przecież dopiero początek października.

„Rozkład jazdy”

Pod koniec ubiegłego roku szkolnego zaczęła funkcjonować przy naszej świetlicy tablica, z której można wyczytać, w jakim miejscu znajdują się uczniowie z poszczególnych klas. Z uwagi na dużą liczebność zapisanych do świetlicy dzieci i szereg zajmowanych przez grupy pomieszczeń, taki pomocnik wydaje nam się niezbędny i mamy nadzieję, że dobrze pełni swoją rolę.

Świetlicowa galeria

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.
logo cdz
logo 2