• Rozmiar:
  • A
  • A
  • A
Na zdjęciu rozbawione dzieci podczas zajęć w ramach programu „Zdrowie nietrudne”

Program „Zdrowe - nietrudne”
Spotkanie nr 13 i 14

Na kolejnych dwóch spotkaniach podczas zajęć świetlicowych w grupie klasy 2b skoncentrowaliśmy naszą uwagę na zagadnieniach dotyczących witamin i składników mineralnych. Dowiedzieliśmy się, że są one składnikami pożywienia, które zapewniają prawidłowy rozwój i zdrowie, dlatego trzeba je czerpać z jedzenia przez całe życie.

Kolorowe karty pracy

Po otrzymaniu wstępnych wiadomości przystąpiliśmy do pracy w grupach, która polegała na utworzeniu arkusza danych. Otrzymaliśmy kolorowe karty pracy z informacjami dotyczącymi źródeł i funkcji poszczególnych składników. Należało je wyciąć, prawidłowo pogrupować i przykleić. Na pierwszym spotkaniu „królowały” witaminy, a na drugim składniki mineralne.

Witaminki, witaminki

Działanie to pomogło nam odkryć, że witaminy znajdują się nie tylko w warzywach i owocach. Możemy je odnaleźć w produktach umieszczonych na kilku piętrach piramidy zdrowego żywienia, a nie na jednym z nich, gdyż są obecne w tłuszczach, nabiale, mięsie, rybach i produktach zbożowych.
Tworzenie tabeli witamin i minerałów umożliwiło nam również poznanie niezwykle ważnych funkcji, jakie pełnią one w naszym organizmie. Wiemy, że brak lub niedobór choćby jednego z nich może być przyczyną dolegliwości, złego samopoczucia i chorób.

Owocna współpraca

Wszyscy zaangażowaliśmy się we wspólną pracę, która sprzyjała nie tylko pogłębianiu naszej wiedzy, ale także tworzyła warunki do rozwijania umiejętności współdziałania, zgodnego podziału zadań i ról, tworzenia życzliwej, koleżeńskiej atmosfery oraz do budowania poczucia odpowiedzialności za końcowy efekt podjętego działania.

Galeria zdjęć

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.
logo cdz
logo 2