• Rozmiar:
 • A
 • A
 • A
Na zdjęciu uczniowie podczas zajęć świetlicowych w Szkole Podstawowej nr 38 w Poznaniu

Październik/listopad w świetlicy

Na początku października w naszej świetlicy zostało zorganizowane spotkanie integracyjne o charakterze sportowo-zabawowym zatytułowane Olimpiada kasztanowa. Wzięli w nim udział wszyscy uczniowie klas pierwszych przebywający tego dnia w świetlicy.
Uczestnicy przedsięwzięcia zostali zaproszeni do wykonania trzech zadań tematycznie związanych z jesienną porą roku. Pierwsze polegało na zebraniu jak największej ilości kasztanów rozsypanych na nawierzchni boiska. Drugie ćwiczenie wymagało dokonania podziału płodów jesieni na dwie grupy: warzywa i owoce i umieszczenia ich w odpowiednich pojemnikach. Trzecie zadanie zmuszało uczestników do niezwykłej koncentracji uwagi i precyzyjnego podawania sobie kasztanów z łyżki do łyżki.
Pierwszoklasiści wykazali się aktywnością, zaangażowaniem, zgodną współpracą, dobrymi humorami, a także umiejętnością życzliwego dopingowania wszystkich uczestników poszczególnych działań.
Każda klasa otrzymała dyplom za udział w świetlicowej zabawie integracyjnej Olimpiada kasztanowa.

Polska Złota Jesień

Październik to najpiękniejszy miesiąc jesieni. W tym czasie chyba każdy człowiek, nawet nieświadomie i w sposób niezamierzony, podziwia urok, bogactwo barw, skarbów i przejawów otaczającej nas przyrody. Nie inaczej dzieje się podczas świetlicowych spotkań. Tematyka przyrodnicza jest nam tak bliska i tak interesująca, a możliwości plastycznych prezentacji tak różnorodne, że w tym roku także poświęciliśmy wiele uwagi Polskiej Złotej Jesieni. Podczas naszych zajęć:

 • rozwiązywaliśmy zagadki i łamigłówki,
 • czytaliśmy fragmenty książek przyrodniczych i wiersze o tematyce jesiennej,
 • wykonywaliśmy prace plastyczne stosując różne techniki i materiały,
 • kalkowaliśmy i stemplowaliśmy liście,
 • uczestniczyliśmy w zabawach i opowieściach ruchowych,
 • dokonywaliśmy obserwacji przyrodniczych i dzieliliśmy się swoimi wrażeniami i spostrzeżeniami,
 • rozpoznawaliśmy gatunki drzew,
 • rozmawialiśmy na temat jesiennych zwyczajów zwierząt,
 • słuchaliśmy i śpiewaliśmy jesienne piosenki.

Nie zabrakło także zabaw na świeżym powietrzu w barwnym, przyrodniczym otoczeniu.

Nasze zdrowie

Zmiana pór roku jest dobrym momentem do podjęcia działań z zakresu tematyki zdrowotnej. Różnorodność i niestabilność warunków atmosferycznych sprzyja pojawianiu się chorób. Dlatego podczas zajęć w świetlicy przypominaliśmy sobie w jaki sposób zatroszczyć się o zdrowie, czego się wystrzegać i o czym pamiętać. Podczas wspólnych spotkań czytaliśmy wiersze, opowiadania, bajki i zagadki o tematyce zdrowotnej, prowadziliśmy rozmowy dotyczące umiejętnego ubierania się dostosowanego do zmiennych, jesiennych stanów pogody, mówiliśmy o znaczeniu I i II śniadania, podając przykłady odpowiednich, odżywczych zestawów, a pierwszoklasiści własnoręcznie przygotowali II śniadanie tworząc kolorowe, apetyczne kanapki. Ponadto:

 • wyszukiwaliśmy w tekście nazwy warzyw i owoców, rozwiązywaliśmy krzyżówki i łamigłówki,
 • wykonaliśmy pracę plastyczną zatytułowaną Zdrowie na talerzu,
 • wykonywaliśmy prace plastyczne stosując różne techniki i materiały,
 • opracowaliśmy 10 zasad higieny osobistej i odpowiadaliśmy na pytania quizu dotyczącego tego obszaru,
 • byliśmy zainteresowani szkolną akcją Czyste ręce,
 • braliśmy udział w zabawach ruchowych ze śpiewem, gimnastyce porannej, ćwiczeniach poprawiających koncentrację i zabawach na świeżym powietrzu,
 • mówiliśmy o dyscyplinach sportowych i wpływie ruchu na zdrowie i kondycję człowieka.

Wiemy, że zdrowie jest wartością i należy dokładać wszelkich starań, aby zachować je w dobrym stanie. Znamy podstawowe zasady i postaramy się do nich stosować, a wtedy jesienne i zimowe miesiące nie będą nas straszyć chorobami.

Rozpoznajemy i nazywamy emocje. Uczymy się rozwiązywać konflikty.

Październik to długi miesiąc, zatem znaleźliśmy także czas na przyjrzenie się naszym nastrojom, uczuciom i emocjom, które stale towarzyszą każdemu z nas, choć zmieniają się w zależności od pojawiających się okoliczności. Aby lepiej je poznać, rozumieć i akceptować braliśmy udział w różnorodnych działaniach proponowanych przez nauczycieli. Wśród nich warto wymienić:

 • scenki dramowe prezentujące sytuacje wywołujące określone stany emocjonalne, sposoby ich wyrażania i umiejętnego radzenia sobie z nimi,
 • rozpoznawanie emocji prezentowanych na zdjęciach i planszach,
 • słuchanie utworów muzycznych – określanie ich charakteru i uczuć, jakie wywołują,
 • zabawy z kostką emocji,
 • „bazgrołki emocjonalne”,
 • rozmowy, dyskusje, dokańczanie zdań na temat różnorodnych emocjonalnych przeżyć i sposobów radzenia sobie z uczuciami nieprzyjemnymi oraz w sytuacjach konfliktowych.

Nasza wiedza na temat uczuć i emocji na pewno jest głębsza, co może wpłynąć na jakość naszych relacji i tworzenie pozytywnej atmosfery. Wiemy też, że w przypadku trudnych sytuacji swoją pomoc zawsze zaoferują nasi nauczyciele.

Nasza Ojczyzna

Początek listopada tradycyjnie poświęcony jest przemijaniu i przeszłości – zarówno tej niedalekiej, jak i dalszej. Wędrujemy do czasów szczególnie ważnych w historii naszego państwa, poznajemy okoliczności doniosłych wydarzeń oraz postaci wybitnych Polaków, których czyny i postawy na trwałe zapisały się w polskich dziejach. Na naszych zajęciach czytaliśmy legendy, opowiadania, wiersze o tematyce narodowo-patriotycznej, opisujące wybrane wydarzenia i skłaniające do przemyśleń na temat trudnych chwil w historii naszego państwa.
Ponadto:

 • oglądaliśmy Poczet królów Polski, książki o tematyce historycznej, obrazkową mapę Polski,
 • mówiliśmy o symbolach narodowych i o wymaganej wobec nich postawie szacunku, zwłaszcza podczas śpiewu hymnu,
 • śpiewaliśmy piosenki o Ojczyźnie oraz pieśni patriotyczne,
 • rozwiązywaliśmy krzyżówki i inne łamigłówki,
 • tworzyliśmy prace prezentujące polskie symbole narodowe.

Kulminacją naszych rozważań i działań z zakresu tematyki narodowej był udział w szkolnej uroczystości z okazji Święta Niepodległości.

Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła

Idąc śladem myśli Wisławy Szymborskiej, zorganizowaliśmy w naszej świetlicy kilka akcji i uroczystości poświęconych popularyzacji i upowszechnianiu czytelnictwa. Najpierw świętowaliśmy siedemdziesiąte urodziny Dzieci z Bullerbyn autorstwa Astrid Lindgren. Z tej okazji w holu szkoły powstała stosowna gazetka, a podczas zajęć mogliśmy uczestniczyć w różnorodnych działaniach poświęconych tej znanej i nadal lubianej książce, tj.:

 • wykonanie prac plastycznych prezentujących bohaterów oraz zamieszkane przez nich zagrody,
 • konkurs wiedzy z zakresu treści utworu,
 • rozwiązywanie łamigłówek, zadań matematycznych i językowych,
 • czytanie wielu fragmentów książki.

Mamy nadzieję, że sympatię do Dzieci z Bullerbyn udało się zaszczepić kolejnym młodym czytelnikom.

W październiku i w listopadzie odbyło się w świetlicy sześć spotkań zatytułowanych Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato, w ramach których zaproszeni rodzice czytali i prezentowali wybrane przez siebie utwory literatury dziecięcej. Uczestnikami spotkań byli uczniowie klas pierwszych, którzy z zainteresowaniem i uwagą słuchali, rozmawiali i dyskutowali na temat treści książek oraz niezwykle miło przyjmowali pojawiających się rodziców. Mamy nadzieję, że akcja będzie kontynuowana i w kolejnych miesiącach roku szkolnego ponownie odwiedzą nas czytające mamy i czytający tatusiowie.

W poniedziałek 27 listopada odbyło się IV świetlicowe spotkanie przebiegające pod hasłem Czytanie łączy pokolenia. Tak jak w poprzednich latach uczestnikami wydarzenia byli uczniowie klas drugich oraz specjalni goście, przedstawiciele trzech pokoleń, którzy zaprezentowali fragmenty wybranych przez siebie książek. Babcia uczennicy z klasy 2b, pani Maria Grobelna przeczytała pierwsze strony książki Marii Krüger pt. Karolcia, a tym samym zachęciła dzieci do uważnego, samodzielnego czytania powieści opowiadającej o działaniu magicznego koralika. Tata dziewczynki z klasy 2a, pan Marcin Michalczak zaprezentował zabawny rozdział z książki R. Goscinnego i J.J. Sémpe pt. Wakacje Mikołajka, który dostarczył wielu powodów do zdziwienia i do śmiechu. Na zakończenie, uczennica z klasy 2b Pola Grobelna przeczytała fragment książki E. Piotrowskiej zatytułowanej Ciocia Jadzia, który opowiadał o okolicznościach poznania przez tytułową bohaterkę lekarza i rodzącego się pomiędzy nimi uczucia. Ta prezentacja wywołała u uczestników wielokrotne salwy śmiechu, bo w tak zabawny sposób został napisany rozdział Taniec.
Wzorem lat ubiegłych spotkanie było ilustrowane prezentacją ukazującą dzieje książki oraz sylwetki poszczególnych autorów czytanych książek. Pomiędzy poszczególnymi fragmentami uczniowie byli zapraszani do udziału w mini-quizach dotyczących treści słyszanych fragmentów. Wszystkie zostały zaliczone na szóstkę.
Dobre humory wywołane treścią wybranych przez naszych gości książek udowodniły, że myśl Wisławy Szymborskiej jest niezwykle prawdziwa. A zatem, czytajmy!

Oprócz zorganizowanych i opisanych powyżej wydarzeń wszyscy nauczyciele świetlicy podczas codziennych zajęć zachęcali do czytania książek realizując jeszcze inne formy działań, tj.:

 • wizyta w szkolnej bibliotece,
 • wykonanie zakładek do książek,
 • rozmowy na temat ulubionych książek, samodzielne czytanie fragmentów,
 • poznanie budowy książki,
 • rozwiązywanie bajkowych łamigłówek, rozpoznawanie postaci literackich,
 • tworzenie ilustracji do ulubionych książek,
 • zabawa Bingo dotycząca czytelnictwa,
 • kontynuacja akcji Cała świetlica czyta dzieciom.

Światowy Dzień Pluszowego Misia

W piątek, 24. listopada, w całej świetlicy świętowaliśmy Dzień Pluszowego Misia. To bardzo przyjemne święto i takie też były działania zaproponowane przez nauczycieli. Mogliśmy podziwiać gazetkę poświęconą misiom i odczytać zamieszczone na niej interesujące informacje, tworzyliśmy prace plastyczne prezentujące misie, czytaliśmy fragmenty książek o misiach, oglądaliśmy prezentację komputerową o misiach i niedźwiedziach, odpowiadaliśmy na pytania quizu przyrodniczego o niedźwiedziach, a także śpiewaliśmy piosenki, braliśmy udział w zabawach ruchowych ze śpiewem oraz rozwiązywaliśmy misiowe łamigłówki.
To był bardzo miły, misiowy dzień.

Galeria zdjęć

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.
logo cdz
logo 2