• Rozmiar:
  • A
  • A
  • A
Wrzesień 2019 w świetlicy szkolnej - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Poznaniu

Wrzesień w świetlicy szkolnej

W pierwszym miesiącu roku szkolnego wszystkiego uczymy się na nowo. Przypominamy sobie zasady i obyczaje panujące w świetlicy. Dowiadujemy się, w których salach będziemy przebywać, które panie będą nam towarzyszyć i organizować zajęcia, z którymi klasami będziemy spędzać czas w poszczególnych dniach tygodnia. Starszym opanowanie reguł dotyczących zgłaszania wejść i wyjść, korzystania z gier i zabawek, zachowania podczas zajęć prowadzonych przez panie i podczas swobodnej zabawy oraz w trakcie pobytu na boiskach i placu zabaw nastąpiło dość szybko. Nieco trudniej mieli pierwszoklasiści, dla których życie w świetlicy było nowe i nieznane, choć w dużej mierze przypominało przedszkole. Podczas wrześniowych zajęć poświęciliśmy wiele chwil tematyce koleżeństwa i kultury osobistej oraz wzajemnemu poznaniu się. Mówiliśmy o potrzebie dbania o życzliwą i przyjazną atmosferę, o gotowości niesienia pomocy, o poszanowaniu swoich i cudzych rzeczy, a także wszystkich elementów stanowiących wyposażenie świetlicowych sal. Pod koniec miesiąca wszelkie zasady, prawa i obowiązki były znane i rozumiane, zarówno przez starszym jak i młodszych. Ciekawe, czy będziemy o nich pamiętać i stosować w praktyce? W razie trudności z pomocą przyjdą panie

Dzień kropki 

W piątek, 13.09, wraz z całą szkołą, obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Kropki. Celem podejmowanych z tej okazji działań było wzbudzanie u dzieci kreatywności, pomysłowości oraz zachęcenie do tworzenia. Na naszych zajęciach czytaliśmy książkę o dziewczynce Vashti, która dzięki malutkiej kropce i nauczycielce plastyki uwierzyła w swoje możliwości. Ponadto wykonaliśmy  prace plastyczne, na których w różnych formach i rozmiarach pojawiły się kropki.

Olimpiada kasztanowa

W poniedziałek, 30.09, po raz trzeci w naszej świetlicy, odbyła się Olimpiada Kasztanowa, impreza integrująca i zachęcająca do wspólnego działania uczniów klas pierwszych. Wszyscy uczestnicy mieli do wykonania trzy zadania: zebranie jak największej liczby kasztanów, rozpoznanie i nazwanie otrzymanych warzyw oraz precyzyjne przekazywanie kasztanów, przy użyciu łyżek i zgromadzenie ich w otrzymanych pojemnikach. Zabawom towarzyszyły duże emocje i pozytywna energia.

Co jeszcze we wrześniu?

  • Podczas naszych pierwszych spotkań powracaliśmy do letnich wspomnień i przeżyć. Mówiliśmy o pięknych przyrodniczych miejscach, interesujących zabytkach i ekscytujących wydarzeniach,
  • Każdą możliwą chwilę spędzaliśmy na boisku, w ogródku, na placu zabaw, grając, bawiąc się i relaksując, chociaż wrześniowa pogoda nie zawsze temu sprzyjała.

Galeria zdjęć

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.
logo cdz
logo 2