• Rozmiar:
 • A
 • A
 • A
4 Bieg Wiosenny w parku Cytadela

IV Bieg Wiosenny - Regulamin

 1. Cel zawodów
  Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu oraz rekreacji ruchowej. Promowanie zdrowego stylu życia wśród lokalnej społeczności. Promocja Szkoły Podstawowej nr 38. Umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w zabawie sportowej.
 2. Organizator
  Szkoła Podstawowa nr 38
 3. Zasady uczestnictwa
  W biegu mogą wziąć udział uczniowie SP 38, ich rodzice/prawni opiekunowie oraz przyjaciele SP 38. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest dostarczenie wypełnionej karty zgłoszenia do wychowawcy klasy lub głównego koordynatora biegu Pani Małgorzaty Swornowskiej w terminie do 20 maja 2014.
 4. Opłata startowa za bieg
  1. uczniowie SP 38 - bez opłaty
  2. pozostali biegacze bez względu na wiek - 5 zł
  3. koszulka okolicznościowa - 10 zł (nie jest obowiązkowa, można uczestniczyć we własnej koszulce białej lub czerwnonej)
 5. Termin i miejsce
  IV Wiosenny Bieg odbędzie się 7 czerwca (sobota) w 25 rocznicę Wolnych Wyborów w Polsce.
  Zbiórka uczestników w parku Cytadela godzina 11:00 na Łące Harcerskiej (za restauracją Umberto).
  1. start na dystansie ok. 3000 m o godzinie 11:15
  2. start na dystansie ok. 1000 m o godzinie 11:20
 6. Trasa
  Biegacze biegną za osobami prowadzącymi wyznaczoną trasą od startu do mety.
 7. Pozostałe informacje
  IV Bieg Wiosenny odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. Wszyscy uczestnicy muszą przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Nie wolno wyprzedzać osoby prowadzącej. Jest to bieg dla przyjemności. Uczestnicy zobowiązani są biec w koszulkach okolicznościowych lub w swojej koszulce białej lub czerwonej. Każdy uczestnik, który ukończy bieg otrzyma nagrodę w postaci pamiątkowego medalu i zdrowego poczęstunku.

IV Bieg Wiosenny

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.
logo cdz
logo 2