• Rozmiar:
 • A
 • A
 • A
5 Bieg Wiosenny w parku Cytadela

V Bieg Wiosenny - Regulamin

 1. Cel zawodów
  Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu oraz rekreacji ruchowej. Promowanie zdrowego stylu życia wśród lokalnej społeczności. Promocja Szkoły Podstawowej nr 38. Umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w zabawie sportowej.
 2. Organizator
  Szkoła Podstawowa nr 38
 3. Zasady uczestnictwa
  W biegu mogą wziąć udział uczniowie SP 38, ich rodzice/prawni opiekunowie oraz przyjaciele SP 38. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest zarejestrowanie się poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszenia w terminie do 1 kwietnia 2016.
 4. Opłata startowa za bieg
  1. koszulka okolicznościowa - 15 zł (nie jest obowiązkowa, można uczestniczyć we własnej koszulce)
  2. wpłatę należy dokonać na konto Rady Rodziców z dopiskiem „V Bieg Wiosenny - opłata za koszulkę”
 5. Termin i miejsce
  V Wiosenny Bieg odbędzie się 23 kwietnia (sobota), bieg poświęcony 1050 rocznicy Chrztu Polski.
  Zbiórka uczestników na boisku szkolnym godzina 11:00.
  1. start na dystansie ok. 3000 m o godzinie 11:15
  2. start na dystansie ok. 1000 m o godzinie 11:20
 6. Trasa
  Biegacze biegną za osobami prowadzącymi wyznaczoną trasą od startu do mety.
 7. Pozostałe informacje
  V Bieg Wiosenny odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. Wszyscy uczestnicy muszą przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Nie wolno wyprzedzać osoby prowadzącej. Jest to bieg dla przyjemności. Uczestnicy zobowiązani są biec w koszulkach (najlepiej okolicznościowych). Każdy uczestnik, który ukończy bieg otrzyma nagrodę w postaci pamiątkowego medalu i zdrowego poczęstunku.

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.
logo cdz
logo 2