• Rozmiar:
 • A
 • A
 • A
5 Bieg Wiosenny w parku Cytadela

VII Bieg Wiosenny - Regulamin

 1. Cel zawodów
  Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu oraz rekreacji ruchowej. Promowanie zdrowego stylu życia wśród lokalnej społeczności. Promocja Szkoły Podstawowej nr 38. Umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w zabawie sportowej.
 2. Organizator
  Szkoła Podstawowa nr 38
 3. Zasady uczestnictwa
  W biegu mogą wziąć udział uczniowie SP 38, 
ich rodzice oraz przyjaciele SP 38. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest zarejestrowanie się poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszenia w terminie (do 31 marca przy zamawianiu koszulki) 
do 15 kwietnia 2018 r.
 4. Opłata startowa za bieg
  koszulka okolicznościowa - 15 zł (nie jest obowiązkowa, można uczestniczyć we własnej koszulce), wpłatę należy dokonać na konto Rady Rodziców 
z dopiskiem „VII Bieg Wiosenny - opłata 
za koszulkę” (dopiero po dokonaniu wpłaty koszulka zostanie zamówiona)
 5. Termin i miejsce
  VII Wiosenny Bieg odbędzie się 21 kwietnia (sobota). Zbiórka uczestników na boisku szkolnym godzina 11:00.
  - start na dystansie ok. 3000 m o godzinie 11:20
  - start na dystansie ok. 1000 m o godzinie 11:25
 6. Trasa
  Biegacze biegną za osobami prowadzącymi wyznaczoną trasą od startu do mety.
 7. Pozostałe informacje
  VII Bieg Wiosenny odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. Wszyscy uczestnicy muszą przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Nie wolno wyprzedzać osoby prowadzącej. Jest to bieg dla przyjemności. Każdy uczestnik, który ukończy bieg otrzyma nagrodę w postaci pamiątkowego medalu i zdrowego poczęstunku.

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.
logo cdz
logo 2