Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na zdjęciu półmisek z sałatką owocowo warzywnąNa świadczenie usług cateringowych w Szkole Podstawowej nr 38 w Poznaniu w okresie 01.09.2018 r. do 30.06.2019 r. w układzie zadaniowym.

Przetarg otwarty na catering

Na zdjęciu półmisek z sałatką owocowo warzywnąNa świadczenie usług cateringowych w Szkole Podstawowej nr 38 w Poznaniu w okresie 01.09.2018 r. do 30.06.2019 r. w układzie zadaniowym.

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót remontowych - zawiadomienie o wyborze

Ilustracja przedstawiająca projekt budowlany w trakcie robót remontowych.Zamawiający, Szkoła Podstawowa nr 38 w Poznaniu informuje, że w przetargu otwartym w postępowaniu została wybrana, jako najkorzystniejsza pod względem kryteriów oceny ofert, oferta Wykonawcy…

Przetarg otwarty na catering - zawiadomienie o wyborze

Na zdjęciu półmisek z sałatką owocowo warzywnąZamawiający, Szkoła Podstawowa nr 38 w Poznaniu informuje, że w przetargu otwartym w postępowaniu została wybrana, jako najkorzystniejsza pod względem kryteriów oceny ofert, oferta Wykonawcy…

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.