• Rozmiar:
  • A
  • A
  • A
Na zdjęciu projektor firmy Barco

Odpowiedź na pytanie oferenta dotyczącego zamówienia na sprzęt komputerowy

W odpowiedzi na pytanie z dnia 22.09.2015 r. w sprawie postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz projektorów multimedialnych wraz z usługą montażu dla Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu informuję, iż do Zamawiającego wpłynęło zapytanie.

Pytanie

Zwracam się z pytaniem do Zamawiającego odnośnie określonego parametru na projektor multimedialny wraz z nagłośnieniem i montażem. Proszę o uściślenie parametru

  • przekątna obrazu min 0,6 m

Czy Zamawiający chciał określić minimalną wymaganą wyświetlaną przekątną obrazu, dla której właściwym parametrem jest cal? Czy Zamawiający chciał określić minimalną wymaganą odległość ekranu?

Odpowiedź

Zamawiający dookreślił wymogi w załączniku nr 1 - specyfikacja techniczna, wskazując dla projektora multimedialnego wraz z nagłośnieniem i montażem. Parametr wymagany – przekątna obrazu min. 0,6 m. Tym samym Zamawiający określił minimalną wymaganą wyświetlaną przekątną obrazu minimum 0,6 m. Dla powyższego parametru możliwym jest zastosowanie jednostki w calach, pod warunkiem, iż oferowany przez Wykonawcę sprzęt spełni wymogi minimalne tj. 0,6 m.

Plik odpowiedzi do pobrania

Kliknij w link aby pobrać oficjalny dokument z odpowiedzią zamawiającego - link

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.
logo cdz
logo 2