• Rozmiar:
  • A
  • A
  • A
Na zdjęciu plac do ćwiczeń Parkour

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę ścieżki dydaktycznej

Wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty dotyczy postepowania prowadzonego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity z 2013 roku Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z p.zm.) organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 38 w Poznaniu na roboty budowlane pn. „Budowa ścieżki dydaktycznej na zajęcia z wychowania fizycznego” na terenie Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu

Nazwa wykonawcyLiczba punktów w kryterium Cena (70%)Liczba pkt w kryterium udzielanej gwarancji (20%)Liczba pkt funkcjonalność tablicy informacyjnej (10%)Suma punktów
BARTEZ Sp.j.
Kaczmarek, Prabucki
ul. Książęca 1
61-361 Poznań
70 20 10 100
ALTRAMPS
Tomasz Brzozowski
ul. 1 Maja 59 A
32-540 Trzebinia
-  -  - Oferta została uznana za nieważną
ARSEN PLAY
Maciej Ciupał
ul. Błękitna 27
62-004 Czerwonak
69.68 20 10 99.68 

Najkorzystniejsza oferta firmy BARTEZ Sp. j.

Z wszystkich nadesłanych ofert, wybrana została oferta wykonawcy BARTEZ Sp.j. Kaczmarek, Prabucki ul. Książęca 1 61-361 Poznań. Oferta spełnia wszystkie wymogi zaproszenia i jest najkorzystniejsza spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów na podstawie oceny dokonanej zgodnie ze sposobem oceny ofert określonym w zaproszeniu do składania ofert.

Podstawa prawna

Postępowanie nie jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p.zm.).

Zawiadomienie o wyborze

Oficjalne zawiadomienie o wyborze oferty - pobierz dokument

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.
logo cdz
logo 2