• Rozmiar:
  • A
  • A
  • A
Na zdjęciu komputer Apple iMac ze stroną internetową Szkoły Podstawowej nr 38 z Poznania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzęt komputerowy

Zamawiający, Szkoła Podstawowa nr 38 w Poznaniu informuje, że w postępowaniu SP38-231/10/2015 prowadzonym w formie procedury otwartej, w terminie składania ofert tj. 7 grudnia 2015 roku została złożona następująca oferta:

Lp.Nazwa wykonawcyCena ofertowa brutto
Lp. PRODATA Sp. z o. o.
60-406 Poznań
ul. Dąbrowskiego 233
63.000,00

Najkorzystniejsza oferta firmy PRODATA Sp. z o. o.

Ze wszystkich nadesłanych ofert, wybrana została oferta wykonawcy PRODATA Sp. z o. o.. Oferta spełnia wszystkie wymogi zaproszenia i jest najkorzystniejsza spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów na podstawie oceny ofert (kryterium cena - 100%).

Podstawa prawna

Zarządzenie nr 3/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu w sprawie gospodarowania środkami publicznymi o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 EURO.

Zawiadomienie o wyborze

Oficjalne zawiadomienie o wyborze oferty - pobierz dokument

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.
logo cdz
logo 2