• Rozmiar:
  • A
  • A
  • A
Na zdjęciu komputery Apple iMac w sali do prowadzenia zajęć z informatyki

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający, Szkoła Podstawowa nr 38 w Poznaniu informuje, że w postępowaniu SP38-231/6/2015 prowadzonym w formie procedury otwartej, w terminie składania ofert tj. 29 września 2015 roku zostały złożone następujące oferty:

LpNazwa wykonawcyCena ofertowa brutto
1 INFOCENTRUM Sp. z o. o.
61-485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956r. numer 223/229
57.538,17
2 SEVENCOMP MARCIN INDRZEJCZAK
62-020 Swarzędz, ul. Zygmunta Grudzińskiego 50
50.318,07
3 EWAM SYSTEM Mariusz Rychlik
61-189 Poznań, ul. Złotowska 66
47.935,47
4 KOMBIT PLUS Sp. z o. o. Sp.k.
61-612 Poznań, ul. Migdałowa 60
48.955,05
5 VOL Sp. z o.o. Sp. k.
60-451 Poznań, ul. Dąbrowskiego 55
57.913,90

Najkorzystniejsza oferta firmy EWAM SYSTEM

Z wszystkich nadesłanych ofert, wybrana została oferta wykonawcy EWAM SYSTEM Mariusz Rychlik, 61-189 Poznań, ul. Złotowska 66 jako najkorzystniejsza pod względem kryteriów oceny ofert (kryterium cena – 100%) za cenę ofertową brutto 47.935,47 PLN, która otrzymała 100,00 punktów. Oferta spełnia wszystkie wymogi Zamawiającego.

Podstawa prawna

Zarządzenie nr 3/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu w sprawie gospodarowania środkami publicznymi o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 EURO.

Zawiadomienie o wyborze

Oficjalne zawiadomienie o wyborze oferty SP38-231/6/2015 - pobierz dokument

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.
logo cdz
logo 2