• Rozmiar:
  • A
  • A
  • A
Na zdjęciu sprzęt elektroniczny z plombą gwarancyjną

Odpowiedź na pytanie oferenta dotyczącego gwarancji na sprzęt komputerowy

W odpowiedzi na pytanie z dnia 24.09.2015 r. w sprawie postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz projektorów multimedialnych wraz z usługą montażu dla Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu informuję, iż do Zamawiającego wpłynęło zapytanie.

Pytanie

Prosimy o wyjaśnienie zapisu Punktu 2.12 ogłoszenia Nr 6/2015 dotyczącego minimalnych warunków gwarancyjnych – określenie minimalnego okresu gwarancji na przedmiot zapytania.

Odpowiedź

Zamawiający dookreślił minimalne wymogi gwarancyjne w pkt.2.12, który będzie stanowić integralną część przyszłej umowy. Zapisy te mają na celu dookreślenie warunków przyszłej gwarancji. Minimalny okres gwarancji na całość przedmiotu zamówienia (tj. dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz projektorów multimedialnych wraz z usługą montażu zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia dla Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu, zgodnie z opisem zawartym w treści ogłoszenia oraz załącznika nr 1) wynosi 24 miesiące.

Plik odpowiedzi do pobrania

Kliknij w link aby pobrać oficjalny dokument z odpowiedzią zamawiającego - link

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.
logo cdz
logo 2